Höjdpunkter från European Digital Skills Awards 2024: 267 ansökningar har inkommit!

10 April 2024, 14:37

Ansökningarna till European Digital Skills Awards 2024 är nu avslutade. Efter fjolårets stora framgång mottogs totalt 267 ansökningar, vilketvisade på en stor entusiasm för att främja initiativ för digital kompetens i hela Europa.

Ledande kategori är Digital Skills for Education med 85 ansökningar, följt av inkludering i kategorin Digital World med 65 inlämningar. Kategorin Digital kompetens @ Arbete fick 63 ansökningar, medan kategorin Women in ICT Careers ser 38 projekt som konkurrerar om erkännande. Den nya kategorin i 2024 års upplaga, Cybersecurity Skills, lockade 17 innovativa initiativ.

Spanien framträdde som en framstående deltagare med 59 ansökningar, vilket visar på ett betydande engagemang för att främja digitala färdigheter i Europa. Italien följer noga 55 inlagor, medan Grekland, Polen och Portugal bidrog med 41, 32 respektive 31 ansökningar.

Europeiska kommissionens plattform för digital kompetens och digitala arbetstillfällen är mycket glad över att få bevittna en sådan mångfald av projekt som syftar till att förbättra den digitala kompetensen och inkluderingen i hela Europa. Entusiasmen och innovationen i alla inlämnade ansökningar understryker EU:s åtagande att gå framåt i den digitala tidsåldern.

Finalisterna till EDSA24-utgåvan kommer att tillkännages under en online-ceremoni i maj, med registreringar som snart öppnas för deltagande i evenemanget. Vinnarna av den nya upplagan kommer att avslöjas under prisutdelningen i Bryssel i juli. För uppdateringar och detaljer om EDSA24, håll kontakten och prenumerera på Digital Skills and Jobs Digest.

Tack till alla organisationer som har lämnat in sina projekt till priset. Vi ser fram emot att fira finalisterna och vinnarna med er alla!

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Robotteknik, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ