Här är projektet som ska få företag att öka sin datadrivna förmåga

På Linnéuniversitetet kommer man under våren 2023 inleda ett projekt i syfte att stötta företag att ta fortsatta kliv framåt på sin digitala utvecklingsresa. Målet är att med hjälp av artificiell intelligens och högpresterande dataprogram få företag att öka sin konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Projektet startar i mars och är en del av institutionen för datavetenskap och medieteknik samt på institutionen för organisation och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Förhoppningen med projektet är att företag ska kunna öka sin datadrivna förmåga med hjälp av artificiell intelligens (AI) och High Performance Computing (HPC). Både små och medelstora företag i ett flertal olika branscher kommer kunna söka sig till projektet.

– Många mindre företag saknar idag kunskap om hur deras data kan omvandlas till nya tjänster eller produkter, säger en av projektledarna Morgan Ericsson, prefekt vid institutionen för datavetenskap och medieteknik. Genom att ge dem möjligheten att lära sig mer om datadriven utveckling och hur man kan använda tekniker som artificiell intelligens och HPC på ett effektivt sätt, bidrar vi till att stärka deras innovationskraft och konkurrenskraft på den globala marknaden.

Öppet för företag att söka sig till projektet

Man kommer inom projektet att arbeta tätt tillsammans med företagen. De kommer erbjudas allt från vägledning/handledning till konkreta utvecklingsinsatser för hur dem kan hantera sin data och nyttja den för att ge ett ökat mervärde till verksamheten.

– Första steget är ett förutsättningslöst samtal för att lära känna varandra och se vilka behov som finns hos företaget för att sedan kunna lotsa rätt bland de aktiviteter som erbjuds, säger Diana Unander, forsknings- och projektkoordinator på institutionen för datavetenskap och medieteknik. Alla föreläsningar, seminarier m.fl. är digitala och öppna för företag i hela landet. Medan andra aktiviteter är särskilt riktade till företag belägna i Kalmar och Kronoberg. Linnéuniversitetet är dock öppna för samverkan kopplat till datadriven utveckling oavsett var i landet man befinner sig – så kan vi inte möta behovet inom ramen för projektet så finns det alltid andra möjligheter.

Projektet kommer starta under mars 2023 och pågå i tre år.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens, Digitala färdigheter, Högpresterande datorsystem
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ Nationellt initiativ