#hackAD Sociala hackademin

15 Januari 2022, 06:23 Sociala hackademin webbplats

Europeiska unionens olika politiska initiativ visar att ungdomars sociala integration är beroende av deras tillgång till informations- och kommunikationsteknik (IKT). Utöver detta måste de ha relevant digital och övergripande kompetens för att kunna navigera på IKT-området och samhället i allmänhet. För att ta itu med detta syftar projektet ”Social Hackademy” #hackAD till att främja social och digital inkludering av ungdomar från missgynnade miljöer genom att utbilda dem så att de har relevanta digitala färdigheter och relevant digital kompetens och tillämpa dessa i utbildningssamarbete på grundval av den sociala Hackademy-metoden (Social Hackademy Umbria).

SHU-metoden kommer att tillämpas i 4 europeiska länder (Italien, Grekland, Kroatien och Frankrike) genom inrättandet av sociala hackademilaboratorier. Dessa kommer att ge ungdomar en djupgående blandad utbildning på 100 timmar och utbilda sammanlagt 120 ungdomar i åldern 16–29 år från missgynnade miljöer. De kurser som erbjuds kommer att omfatta 3 ämnen:

  • Utveckling av den inhemska mobila appen
  • Utformning av webben
  • Visuell och grafisk design

En viktig del av lärandet kommer att vara de sociala hackatoner som anordnas i varje land. Under dessa kommer ungdomar som utbildats genom SHU-metoden att ha möjlighet att arbeta med de färdigheter de förvärvat i sin utbildning. Företrädare för det civila samhällets organisationer kommer att närvara under Hackathons för att hjälpa team att ta fram digitala lösningar på samhällsutmaningar kopplade till FN:s mål för hållbar utveckling fram till 2030.

Projektets viktigaste resultat är följande:

  • Social Hackademy Methodology och kurs i projektspråk
  • Handbok för utbildare på projektspråk
  • Social Hackademy Online Platform på projektspråk
  • Politiska rekommendationer

Projektet #hackAD lanserade nyligen onlineplattformen Social Hackademy för att sammanföra ungdomar, utbildare, externa experter och andra berörda parter. Detta onlineutrymme erbjuder utbildningsmaterial, alternativ för att delta i hackaton och utmaningar och nätverk med andra medlemmar genom att ansluta sig till grupper eller interagera genom forumet.

#hackAD samfinansieras av Europeiska unionens program Erasmus + inom programområde 3 Social integration genom utbildning och ungdom. Den inleddes den 15 december 2020 och kommer att pågå i 2 år.

© VectorMine – stock.adobe.com

INFORMATION
Geografiskt område Italien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ