FSE Telekom firar ett decennium: en strålkastare på AI4Govs masterprogram

Eftersom programmet för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) firar sitt tioårsjubileum lyfter Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) fram projekt som stöds av FSE-Telekom, däribland koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen och den europeiska plattformen för digital kompetens. Dessa initiativ stärker nationella infrastrukturer för digitala färdigheter i hela Europa.

Denna månads fokus på AI4Gov-masterprogrammet i artificiell intelligens för offentliga tjänster, som tar itu med behovet av AI-expertis inom den offentliga sektorn. Detta innovativa masterprogram integrerar discipliner som tjänstedesign, AI, etik och politik, vilket främjar ett mänskligt-centriskt AI-ekosystem i linje med Europas bredare digitala vision.

AI4Gov-programmet lanserades 2020 och är ett samarbete mellan fyra europeiska universitet: Universidad Politécnica de Madrid (Spanien), Politecnico di Milano (Italien), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Tyskland) och Tallinns tekniska universitet (Estland). Från 2021 till 2024 har nästan 120 deltagare från 50 länder, inklusive myndigheter och branschfolk, utexaminerats från programmet.

Som ett erkännande av sin innovativa strategi tilldelades masterprogrammet AI4Gov European Digital Skills Awards 2023 i kategorin ”Digital kompetenshöjning @ arbete”.

För mer insikter och uppdateringar kan AI4Gov följas på LinkedIn, där videointervjuer och vittnesmål finns tillgängliga.

© Europeiska kommissionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ