Frigörande av framtiden för hälso- och sjukvården med xAIM Master Program

14 Augusti 2023, 09:13 XAIM:s huvudprogram

Vill du ta din hälso- och sjukvårdskarriär till nästa nivå? Upptäck xAIM Master Program (eXplainable Artificial Intelligence in health Management), en omfattande utbildning i digitala färdigheter i hälso- och sjukvårdsförvaltning som är utformad för att forma högkvalificerad personal inom AI på området.

XAIM Master kommer att hjälpa dig att öka medvetenheten om de etiska utmaningar som artificiell intelligens (AI) medför och dess djupgående inverkan på samhället. XAIM-masterprogrammet går utöver teknisk expertis och säkerställer att du utvecklar en djupgående förståelse av framväxande etiska frågor inom hälso- och sjukvården. Utforska de banbrytande AI-tillämpningarna inom hälso- och sjukvården och dyka in i dagens tekniska utvecklingsnivå, samtidigt som du får praktisk kunskap och förmåga att tillämpa dina färdigheter. Vårt mål är att ge dig praktisk erfarenhet och rusta dig för det ständigt föränderliga AI-landskapet inom hälso- och sjukvården.

För att komplettera läroplanen kommer man att lägga stor vikt vid de etiska och sociala konsekvenserna av AI-tillämpningar. Din sakkunskap kommer att vara avgörande för att navigera i den invecklade skärningspunkten mellan teknik och hälso- och sjukvård.

Missa inte din chans att gå med i nästa kohort! Ansökningsomgången inleddes i juli. Starta din resa mot att bli AI-driven hälso- och sjukvårdsledare i dag!

© Europeiska kommissionen
© L3S

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ