Forskare framtidsspår: Så ser den digitala kompetensförsörjningen ut 2035

13 Juli 2022, 08:45 Digital spetskompetens 2035

Förändringen behöver vara genomgående. Så säger fyra forskare, som på uppdrag av Digital Spetskompetens tagit fram scenarier som ska leda till rekommendationer för att bemöta framtidens kompetensbehov.

I ett alltmer digitaliserat samhälle är behovet stort att förse den växande branschen med kompetens. Fyra forskare har därför betts spå hur framtidens kompetensförsörjning av digital spetskompetens kommer att se ut år 2035. Målet? Att kunna formulera potentiella utvecklingar som ska leda till konkreta rekommendationer och slutsatser utifrån dem. Med underlag som trender, tagna och föreslagna policy-beslut, SWOT-analyser och rapporter från regeringsuppdraget för Digital Spetskompetens, har forskarna landat i åtta scenarier som ska spegla branschen nästa decennium.

Kompetensförsörjningen 2035 – 8 scenarier

Scenario 1: Status quo – En liknande situation till idag, där lärosätena gör mindre anpassningar och arbetsgivare och individer tar ansvar utifrån praxis.

Scenario 2: Näringslivet drar – Näringslivet styr tempo och tar digitaliseringen framåt. Det är också näringslivet som tillgodoser behovet av digital spetskompetens.

Scenario 3: Individens ansvar – Förväntan på den egna individen att utveckla sin kompetens och ansvara för eget lärande genom hela livet.

Scenario 4: Globalisering – Genom ökad rörlighet globalt, kommer kompetensinvandring att vara en del av kompetensförsörjningen. Individer med hög kompetens ska lockas till Sverige för att utveckla sin spetskompetens och på så sätt öka sina möjligheter att stanna och vidareutveckla denna.

Scenario 5: Flexibel akademi – Universitet och högskolor som arbetar mer agilt och snabbfotat och kan erbjuda en större valfrihet och flexibilitet inom sin lättillgängliga utbildning.

Scenario 6: Diversifiering av utbildningslandskapet – En förändring kring möjligheterna att skaffa digital spetskompetens drivs på av icke-akademiska utbildningar och yrkeshögskolor.

Scenario 7: Digital transformation av utbildning – Alla nivåer av utbildning – grundläggande till avancerad – genomgår en omfattande digital transformation.

Scenario 8: Systemförändring – Stora förändringar ur ett systemtänkande perspektiv som kräver stort stöd och engagemang från samhällets alla delar. Förändringen kan också ha stor påverkan på samhällsförändringen.

Det krävs en övergripande förändring

Forskargruppen är överens om att en övergripande förändringen behöver ske för effekt – enstaka insatser räcker inte. Slutsatser och rekommendationer har tagits fram baserat på de åtta scenarierna och förklarar hur förändringen, där allt ses som ett enhetligt system, behöver ske genomgående.

De fyra forskarna som tagit fram scenarierna och följande rekommendationer och slutsatser är Fredrik Heintz (Linköpings universitet), Jan Gulliksen (KTH), Amy Loutfi (Örebro universitet) och Anna Foka (Uppsala universitet).

Läs mer om forskningsprojektet

Läs hela rapporten

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Digital Expert, Avancerad, Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ