Förändring är nödvändig: Slovakien öppnar upp för den digitala världen och omvandling

13 Februari 2024, 12:47

Bratislava, 6 februari 2024 – Statssekreterare vid Slovakiens ministerium för investeringar, regional utveckling och informationssäkerhet (MIRRI SR) inledde i dag ett samråd för allmänheten om den kommande ansökningsomgången för att stödja forskning och utveckling på området digital omvandling i Slovakien. Ansökningsomgången kommer att anslå nästan 50 miljoner euro till både privata och offentliga rättssubjekt. Högst 1,7 miljoner euro kan beviljas per projekt och stödnivån, beroende på företagets storlek eller andra villkor, kommer att ligga på mellan 25 och 80 %.  

”Vårt ministerium har åtagit sig att öka användningen av digital teknik i Slovakien och främja innovation och strategiska investeringar. Som garanter för del 17 i Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan strävar vi efter betydande framsteg i digitaliseringen av offentliga tjänster och ökad cybersäkerhet. Vi kommer att uppnå dessa mål genom att stödja projekt i europeiska program och investeringar i forskning och genomförande av modern digital teknik, säger Ivan Ivančin, statssekreterare för MIRRI SR.

Området RIS3 syftar till att främja innovativa sätt att sprida digital teknik i samhället, med tonvikt på att förbättra säkerheten och mervärdet av de data som genereras av digital teknik. Dessutom fokuserar den också på tillämpningar av modern teknik som artificiell intelligens, superdatorer, kvantkryptografi, kvantsensorer etc.

”Mirri planerar att inleda denna ansökningsomgång under mars-april 2024. Vi vill stödja så många organisationer som möjligt, såsom teknikinstitutioner, kompetenscentrum, privata företag, plattformar samt icke-statliga organisationer som är verksamma inom forskning och utveckling. Stödet kommer att inriktas på projekt med teknikberedskapsnivåer 6–8, sade Ivan Ivančin.”Vårt mål är att anpassa denna bidragsutmaning så mycket som möjligt till behoven hos medborgare och företag i Slovakien. Vi vill skräddarsy det till potentiella sökande och fastställa villkoren och tematiskt tillämpningsområde så att vi kan uppfylla ett av de viktiga målen i planen för återhämtning och resiliens i linje med Slovakiens strategi för digital omvandling 2030 och strategin för forskning och innovation för smart specialisering i Slovakien 2021–2027.

INFORMATION
Geografiskt område Slovakien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ