Fonden för den digitala republiken, två nya anbudsinfordringar på totalt 30 miljoner

13 December 2023, 12:44 • Repubblica Digitale

Det finns två nya anbudsinfordringar som offentliggörs av fonden, som anslår totalt 30 miljoner euro för att finansiera projekt som syftar till att öka den digitala kompetensen hos arbetstagare med hög risk för utbytbarhet på grund av automatisering och teknisk innovation samt hos arbetslösa och personer utanför arbetskraften.

Ansökningsomgången ”In Progress” främjar utvecklingen av digitala färdigheter för arbetstagare med hög risk för utbytbarhet på grund av automatisering och teknisk innovation, i syfte att säkerställa arbetsvillkor och bättre yrkesmöjligheter. Italien är ett av de länder som har störst kompetensglapp i Europa: den resulterande kompetensbristen resulterar i oförmågan att inom den tekniska övergången förvärva samma komplexa färdigheter som en robot skulle prestera i vår plats. En ny studie från University of Trento bekräftar att under de kommande 15 åren kommer andelen arbetstagare och arbetstagare med hög risk för teknisk ersättning att vara mellan 33 % (7,12 miljoner människor) och 18 % (3,87 miljoner), när man överväger automatiserade yrken eller individuella uppgifter. I Italien påverkar yrken med hög risk för automatisering flera sektorer: transport och logistik, kontorsstöd, produktions-, tjänste- och försäljningssektor. Allt detta kräver åtgärder för att anpassa know-how genom kompetenshöjning av arbetstagare, med utbildning om digitala och övergripande färdigheter för att utföra sina uppgifter som ett komplement till de verktyg som tillhandahålls genom teknisk innovation.

Det finns tid till den 4 augusti för offentliga och privata ideella organisationer att delta i utlysningen via portalen Re@dy. Anbudsinfordran omfattar totalt 10 miljoner euro. Ansökningsomgången ”Perspectives” syftar till att stödja utvecklingen av digitala färdigheter hos kvinnor och män i utkanten av arbetsmarknaden – arbetslösa och inaktiva, mellan 34 och 50 år gamla, för att erbjuda dem bättre möjligheter och villkor för integration och varaktighet i arbetslivet. Ansökningsomgången är en del av ett kritiskt sammanhang på nationell nivå: jämfört med EU-länderna rapporterar Italien den högsta andelen inaktivitet (34,6 %). Enligt OECD:s uppgifter är dessutom arbetslösheten i vårt land 7,9 %, vilket är nästan två procentenheter högre än EU-genomsnittet (6,1 %). Personer i åldrarna 34–50 år är de som drabbas hårdast av fenomenet och den största andelen långtidsarbetslösa, dvs. de som har sökt och inte har fått jobb på mer än ett år, är koncentrerade bland dem. Enligt World Economic Forum i Italien beräknas det dessutom att mer än 2 miljoner arbetstagare kommer att behövas mellan 2023 och 2027, och enligt en studie av Deloitte i samarbete med SWG hittar nästan ett av fyra företag inte de yrkesprofiler inom naturvetenskap, teknik, teknik, teknik och matematik som de behöver.

Det finns tid till den 14 juli att delta i utlysningen och presentera projekt på plattformen Re@dy. Ansökningsomgången ger 20 miljoner euro till stöd för initiativ som läggs fram av offentliga, privata icke-vinstdrivande enheter och enheter i tredje sektorn.

Initiativet Fonden för den digitala republiken är ett initiativ som inrättats inom ramen för den nationella återhämtnings- och resiliensplanen (PNRR) och den nationella kompletterande planen (PNC) och rör sig inom ramen för den nationella strategin för digital kompetens, vars utarbetande, genomförande och utveckling genomförs inom ramen för den digitala republiken. Fonden utgör ett partnerskap mellan offentliga och privata sociala organisationer och kommer, för åren 2022–2026, att experimentellt fördela cirka 350 miljoner euro tack vare bidrag från Acre.

INFORMATION
Geografiskt område Italien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ