#EUYouthWeek 2024 startar och lovar ett starkare Europa fram till 2030

10 April 2024, 13:52

Gör dig redo för 2024 års upplaga av Europeiska ungdomsveckan (EYW), ett evenemang som anordnas vartannat år av Europeiska kommissionen för att främja ungdomars engagemang och aktivt medborgarskap! EYW-kampanjen uppmuntrar ungdomars engagemang i beslutsfattandet, främjar dialogen mellan ungdomar och beslutsfattare och i slutändan lyfter fram unga européers talanger och projekt.

Årets Europeiska ungdomsvecka – och dess många aktiviteter – äger rum den 12–19 april. Lås upp din potential och ”Voice your vision”, om vi kan låna lite av buzzwords runt årets kampanj. Men buzzwords finns av en anledning: och i år är det verkligen annorlunda, med valet till Europaparlamentet precis runt hörnet.

”Rösta din vision” är mer än en slogan: det är en uppmaning till handling. EUuppmanar ungdomar att intensifiera och dela med sig av sina tankar om viktiga frågor och att ta till sig ett aktivt medborgarskap. Om medborgarna är engagerade, aktiva inom sina samhällen och blickar framåt blir de katalysatorer för förändring.

Mot ett aktivt medborgarskap i en ständigt föränderlig digital värld

Kampanjen står inte isolerad till EU:s strategiska prioriteringar på EU:s inre marknad, internet och digital teknik. Utan ett aktivt medborgarskap kommer Europa att vara långt ifrån rustat för den digitala tidsåldern och riskerar att misslyckas med 2030-målen för det digitala decenniet (att säkerställa att 80 % av EU-medborgarna är digitalt läskunniga och att antalet digitala experter som är aktiva på arbetsmarknaden ökar till 20 miljoner). Medborgarnas engagemang i beslutsfattandet är också avgörande för att uppnå EU:s överordnade mål för kompetens och sysselsättning fram till 2030, med målet att 78 % av sysselsättningen och 60 % av vuxna ska delta i årlig utbildning.

Ungdomar behöver en hel uppsättning kompetenser och färdigheter för att kommunicera, studera, arbeta och utforska den stora digitala världen – säkert och ansvarsfullt. Med tanke på detta behov syftar Europarådets projekt för utbildning i digitalt medborgarskap (DCE) till att ge unga medborgare innovativa möjligheter att utveckla de värderingar, attityder och färdigheter som krävs för att delta fullt ut i en alltmer digitaliserad ekonomi och ett alltmer digitaliserat samhälle. Den europeiska ungdomsstrategin har visat sig vara effektiv när det gäller att ta itu med ungdomars problem. ”Lyssna på människor”, en ständigt utvecklande databas som undersöker drivkrafterna bakom EU-medborgarnas beteende och attityder till demokrati, auktoritärism och de viktigaste frågorna i vår tid hoppas kunna nå 10 miljoner européer inför valet till Europaparlamentet och bryta sönder ekokammare som påverkar den allmänna opinionen.

EYW inom ramen för Europeiska kompetensåret

Ungdomsarbetslösheten i EU för 2022 uppgick till 14,5 %, med skillnader mellan EU:s medlemsstater. Trots dessa skillnader ligger andelen unga utan sysselsättning långt över den totala arbetslösheten på 6,2 %. Det krävs brådskande åtgärder för att göra tillgången till utbildning för ungdomar lättare och tillgänglig, och de stora effekterna av Europaåret 2024 är ett stort steg i rätt riktning.

Med verksamhet som spänner över nästan 400 olika initiativ från 29 länder, och över 1 miljon deltagare, syftar Europaåret 2024 till att ge medborgarna möjlighet att göra sina röster hörda i EU-valet och bidra till att bygga upp ett mer motståndskraftigt Europa.

Glöm inte data

Öppna data spelar en avgörande roll för utvecklingen av ungdomars färdigheter, attityder och kunskaper, särskilt inom ramen för digital utbildning. Det är också avgörande för demokratiskt deltagande, eftersom det gör det möjligt för medborgarna att bedriva forskning, analysera trender och bilda sig en uppfattning om några av de mest angelägna frågorna i samhället, baserat på fakta och siffror.

Detta påverkar också arbetsmarknaden och förbereder ungdomar för framtida roller inom olika branscher och kompetensområden. Ett stort antal dataset om en rad olika teman och ämnen finns på data.europa.eu.

Fortsätt att gå ner i kaninhålet

Vill du lära dig mer? Det finns en gemensam session som heter ”Kontrollera dina fakta! Kraften i digital kompetens, kritiskt tänkande och öppna data.”

Följ EYW 2024:s verksamhet på den europeiska ungdomsportalen, se till att du kollar in verksamhetskartan och ger uttryck för din vision om ett bättre Europa senast 2030!

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ