#EUYouthWeek 2024 drar igång och lovar ett starkare Europa senast 2030

01 April 2024, 13:18

Gör dig redo för 2024 års upplaga av Europeiska ungdomsveckan, ett evenemang som kommissionen anordnar två gånger om året för att främja ungdomars engagemang och aktiva medborgarskap! Kampanjen för Europaåret för ungdomar uppmuntrar ungdomars deltagande i beslutsfattandet, främjar dialog mellan ungdomar och beslutsfattare och framträder i slutändan mot bakgrund av unga européers talanger och projekt.

Årets Europeiska ungdomsvecka – och dess många aktiviteter – äger rum den 12–19 april. Ta vara på din potential och ”Your Say your vision”, om vi kan låna ut några av modeorden kring årets kampanj. Buzzwords finns av en anledning: I år är det ett helt annat år, och valet till Europaparlamentet närmar sig sitt slut.

”Din röst, din vision” är mer än en slogan: Det är en uppmaning till handling. EU uppmanar ungdomar att öka och dela med sig av sina tankar om viktiga frågor och att anamma ett aktivt medborgarskap. Om medborgarna är engagerade, aktiva i sina samhällen och framåtblickande blir de katalysatorer för förändring.

Mot ett aktivt medborgarskap i en föränderlig digital värld

Kampanjen är inte isolerad från EU:s strategiska prioriteringar på EU:s inre marknad, internet och digital teknik. Utan ett aktivt medborgarskap kommer Europa att vara långt ifrån rustat för den digitala tidsåldern och riskerar att inte uppnå målen för det digitala decenniet 2030 (för att säkerställa att 80 % av EU-medborgarna har digital kompetens och öka antalet digitala experter som är verksamma på arbetsområdet). Medborgarnas deltagande i beslutsfattandet är också avgörande för att uppnå EU:s överordnade mål för 2030 om kompetens och arbetstillfällen, som är inriktade på 78 % av arbetstillfällena och 60 % av vuxnas deltagande i årlig utbildning.

Ungdomar behöver en hel uppsättning kompetenser och färdigheter för att kommunicera, studera, arbeta och utforska den stora digitala världen – på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Med tanke på detta behov syftar Europarådets projekt för utbildning i digitalt medborgarskap till att ge unga medborgare innovativa möjligheter att utveckla de värderingar, attityder och färdigheter som krävs för att de fullt ut ska kunna delta i en alltmer digitaliserad ekonomi och ett alltmer digitaliserat samhälle. Den europeiska ungdomsstrategin har visat sig vara effektiv när det gäller att ta itu med ungdomars problem. ”Lyssna på människor”, en databas som håller på att utvecklas och som tittar på drivkrafterna bakom EU-medborgarnas beteende och inställning till demokrati, auktoritärt styre och de viktigaste frågorna i vår tid, hoppas kunna nå ut till 10 miljoner européer före valet till Europaparlamentet och förstör ekokammare som påverkar den allmänna opinionen.

Europaåret för kompetens inom ramen för Europaåret för kompetens

Ungdomsarbetslösheten i EU uppgick 2022 till 14,5 %, med skillnader mellan EU:s medlemsstater. Trots dessa skillnader ligger andelen arbetslösa ungdomar klart över den totala arbetslösheten på 6,2 %. Brådskande åtgärder behövs för att göra tillgången till utbildning för ungdomar enklare och mer tillgänglig, och Europaåret för ungdomar 2024 är ett stort steg i rätt riktning.

Med verksamhet som omfattar omkring 400 olika initiativ från 29 länder och över en miljon deltagare syftar Europaåret för kulturarv 2024 till att ge medborgarna möjlighet att göra sina röster hörda i EU-valet och bidra till att bygga ett mer motståndskraftigt Europa.

Glöm inte uppgifterna

Öppna data spelar en avgörande roll för att utveckla ungdomars färdigheter, attityder och kunskaper, särskilt i samband med digital utbildning. Det är också avgörande för det demokratiska deltagandet, eftersom det gör det möjligt för medborgarna att bedriva forskning, analysera trender och bilda sig en uppfattning om några av samhällets mest angelägna frågor, på grundval av fakta och siffror.

Det påverkar också arbetsmarknaden och förbereder ungdomar för framtida roller inom branscher och kompetensområden. Ett brett spektrum av dataset om en rad olika teman och ämnen finns på data.europa.eu.

Fortsätt att falla genom kaninhålet

Vill du lära dig mer? Det finns en gemensam session som heter ”Kontrollera dina fakta! Styrkan i digitala färdigheter, kritiskt tänkande och öppna data.”

Följ Europaåret för ungdomar 2024 på Europeiska ungdomsportalen, se till att du kollar på kartan över aktiviteterna och ger uttryck för din vision om ett bättre Europa 2030!

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ