Europeiska kommissionen öppnar ny utlysning för avancerade digitala färdigheter

Den 4 juli 2024 öppnar Europeiska kommissionen den sjunde omgången av DIGITAL Europe Programme utlysning av förslag om avancerade digitala färdigheter. Temat för denna omgång är “Specialiserade utbildningsprogram inom nyckelområden”, med en total budget på 55 miljoner EUR.

Den nya utlysningen erbjuder finansiering för utbildningsprogram inom centrala digitala områden såsom virtuella världar, edge computing, kvantdatorer, fotonik, samt robotik och automatisering. Dessutom riktar sig utlysningen till tvärvetenskapliga program som syftar till att förvärva avancerade gröna digitala färdigheter inom specifika sektorer relaterade till den gröna omställningen, inklusive jordbruk, transport, förnybar energi och avfallshantering. Utlysningen inkluderar även stöd för förvärv av avancerade digitala färdigheter för regeringar och den offentliga sektorn.

Syfte och Mål

Målet med denna utlysning är att stödja excellens inom högre utbildningsinstitutioner, göra dem världsledande i att utbilda framtidens digitala specialister och att öka kapaciteten i utbildningsutbudet inom avancerade digitala färdigheter.

Informationsdag och Pitching-event

Den 5 juli 2024 bjuder Europeiska kommissionen in till en online Informationsdag och Pitching-event dedikerad till den nya utlysningen. Under detta evenemang kommer kommissionen att ge en allmän presentation av de nya utlysningarna, ansöknings- och utvärderingsprocedurerna. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor direkt till kommissionen, pitcha idéer för förslag och söka samarbetspartners. Registrera dig nu och delta i Informationsdagen och Pitching-eventet den 5 juli klockan 10:00 CEST!

Pitcha dina projektidéer

Är du intresserad av att pitcha dina projektidéer på det online eventet? Anmäl ditt intresse i registreringsformuläret senast den 26 juni (end of business). Endast utvalda deltagare får en plats att pitcha sin organisation.

Sök samarbetspartners

Delta i den online diskussion som är dedikerad till den nya utlysningen för att hitta konsortiepartners. Vi påminner om att sista ansökningsdag är den 21 november 2024 kl. 17:00 CET (Bryssel).

För mer information och detaljer, vänligen besök Europeiska kommissionens plattform för digitala färdigheter och jobb.

Bild: Digital Skills Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ