Europeiska kommissionen antar sin egen strategi för utveckling och användning av artificiell intelligens

Europeiska kommissionen har lagt fram en strategisk vision omartificiell intelligens i Europeiska kommissionen (AI@EC) för att vägleda hur artificiell intelligens (AI) utvecklas och används inom sin organisation. Denna plan syftar till att säkerställa att de AI-system som används av kommissionen är lagliga, säkra och tillförlitliga. Dessutom är den utformad för att förbereda kommissionen för genomförandet av EU:s AI-lag, som är världens första övergripande lagstiftning om AI.

Här är vad kommissionen kommer att göra när den använder eller genomför AI:

  • Skapa tydliga riktlinjer för personalen (de som använder, utvecklar eller köper AI-system) för att effektivt använda dessa system.
  • Utvärdera och kategorisera AI-system utifrån deras potentiella risker, med hjälp av dessa riktlinjer.
  • Undvik att använda AI-system som inte överensstämmer med europeiska värderingar eller som kan skada människors säkerhet, säkerhet, hälsa eller rättigheter.
  • Inrätta strukturer inom organisationen för att hantera dess ansvar när det gäller AI.

Kommissionens plan för en säker, rättvis och människocentrerad digital framtid

I meddelandet beskrivs kommissionens plan att förbättra sin artificiell intelligens (AI) på ett sätt som är säkert, rättvist och hänsynsfullt för människor. Detta innebär att förbättra interna system för transparent och etisk AI-användning. Dessutom syftar kommissionen till att ge stöd och vägledning till andra offentliga förvaltningar i EU för att hjälpa dem att anta och effektivt utnyttja AI-teknik. Dessutom planerar kommissionen att främja partnerskap med innovativa nystartade företag och GovTech-företag genom att utnyttja deras expertis och resurser för att främja en ansvarsfull användning av AI inom olika sektorer och tjänster.

AI-kompetens för alla vid Europeiska kommissionen

De djupgående förändringar som AI kommer att medföra i våra arbetsprocesser stärker vårt åtagande att fullt ut digitalisera kommissionen, ett viktigt uppdrag för kommissionsledamoten med ansvar för budget och administration. Digitala färdigheter är avgörande för all personal, oavsett position eller ålder, eftersom de utgör grunden för arbetet. AI-kompetens kommer att vara en integrerad del av denna omvandling. Att ta till sig ny teknik är avgörande för alla, och denna övergång måste vara inkluderande, med tanke på skillnader i digital kompetens och förmåga bland personalen. För att stödja detta kommer Europeiska kommissionens personal att få riktad utbildning och vägledning, inklusive möjligheter till omskolning och kompetenshöjning.

Läs meddelandet och upptäck kommissionens strategiska vision för att främja intern utveckling och användning av laglig, säker och tillförlitlig AI.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ