Europeiska innovationsrådet: Teknikintensiva entreprenörer i Europa

Teknikintensiva entreprenörstalanger får ett särskilt expertfokus i Europeiska innovationsrådets nya rapport, där man rekommenderar två ambitiösa nya teknikintensiva utbildningsprogram, Trailblazer och Pioneer, som är utformade för att främja tekniska lösningar och uppskatta mänskliga entreprenörstalanger.

Rapporten tar upp de utmaningar som dessa teknikintensiva entreprenörer står inför, utformar sina utbildningsprogrammodeller för EIC-Trailblazprogrammet och Pioneer-programmet och slutligen tar man upp rekommendationerna för att på bästa sätt genomföra programmen för att säkerställa inrättandet av en tät rörledning av entreprenörsdjupteknologiska begåvningar. Expertgruppen rekommenderar också att Europeiska innovationsrådet tar ansvar för att utveckla den mänskliga talangen, som är de vetenskapliga entreprenörer som för ut banbrytande teknik på marknaden.

Här hittar du den fullständiga rapporten och dess rekommendationer!

© Europeiska innovationsrådet, 2022

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Internet of Things, Blockkedja, Högpresterande datorsystem, Maskininlärning, Webbutveckling
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ