EUMaster4HPC: ansök nu om att bli nästa europeiska expert på superdatorer!

16 December 2022, 09:47 Ansök till EUMaster4HPC: infovideo

Ansökningar om EUMaster4HPC, det första alleuropeiska masterprogrammet för högpresterande datorsystem (HPC), är nu öppna! Du kommer att utbildas av ledande europeiska specialister på högpresterande datorsystem för att bli den nya generationens experter på området.

EUMaster4HPC har utformats genom ett unikt partnerskap mellan HPC-utbildning och den privata sektorn för att ge studenter unika kvalifikationer och karriärmöjligheter samt möjlighet att bo och studera i olika europeiska städer.

Syftet med EUMaster4HPC är att utbilda nästa generation superdatorexperter genom att tillhandahålla onlinekurser och kurser på plats under ledning av ledande europeiska specialister på högpresterande datorsystem genom

Om masterprogrammet

Kursen inleds hösten 2023 och kommer att delas ut vid åtta olika europeiska universitet i Luxemburg, Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike, Bulgarien, Schweiz och Sverige. Studenterna kommer att kunna välja ett av de åtta universiteten att börja med programmet och sedan flyttas de för andra året till ett annat universitet beroende på deras specialisering.

Programmet kommer att ge deltagarna ett brett spektrum av värdefull kompetens och färdigheter inom HPC- och HPC-relaterad teknik som arbetsgivare söker efter på europeisk och internationell nivå. EUMaster4HPC-studenter kommer också att kunna dra nytta av ett brett nätverk av olika aktörer i hela Europa som omfattar forskningscentrum, superdatorcentrum, industriexperter och andra HPC-relaterade enheter.

Hur ansöker jag?

Ansökningsomgången är nu öppen! Om du är intresserad av datavetenskap eller av att lösa tekniska och vetenskapliga problem med hjälp av superdatorer kan du ansöka via detta webbformulär. Ansökningsperioden är kontinuerlig: från december 1, 2022 till december 14, 2022, kl. 13.00, och från december 16, 2022 till februari 28, 2023, kl. 13.00. Ytterligare ansökningsperioder kommer att följa.

Bidragsberättigade studenter kommer också att få ett rörlighetsstipendium för att stödja utgifter i samband med programmet (resor och logi) och för att uppnå ett inkluderande och jämlikt program kommer EUMaster4HPC att avstå från universitetsavgifter för de stödberättigade studenterna.

Vilka är de upphandlande universiteten?

De åtta universiteten i masterprogrammet är följande:

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Högpresterande datorsystem
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ