Nya rapporter som stöd för framtidens utbildningar inom mjukvara

17 Februari 2023, 08:50 • ESSA project Mer information

ESSA-projektet publicerar nya rapporter för att utforma och utveckla utbildningsprogram som matchar efterfrågan på marknaden för yrkesverksamma inom mjukvara.

Utarbetandet och uppdateringen av läroplaner och utbildningsprogram för yrkesverksamma inom mjukvara har nu blivit enklare. ESSA (European Software Skills Alliance) publicerar nu 3 rapporter som guider för utformningen och utvecklingen av ett utbildningsutbud som motsvarar behoven på marknaden för mjukvarutjänster.

Rapporterna

De nya ESSA-rapporter ska hjälpa organisationer och utbildningsanordnare att skapa eller uppdatera sina utbildningserbjudanden i enlighet med marknadens behov [1]. Det är också goda nyheter för studerande som kommer kunna hitta och få tillgång till relevanta och aktuella utbildningserbjudanden för populära yrken inom mjukvara.

Bakgrund

Vi har omkring 9 miljoner IKT-specialister i Europa. Ytterligare 11 miljoner IKT-specialister behövs fortfarande för att uppnå målen för 2030 i den digitala kompassen (Europeiska kommissionen). Samtidigt växer den europeiska mjukvarusektorn och efterfrågan på yrkesverksamma inom mjukvara ökar: 45 % av de tillfrågade organisationerna uppskattar att de kommer att behöva ännu fler utvecklare under de kommande fem åren (2021). ESSA vill tillhandahålla de inlärningsverktyg som människor behöver för att tillgodose denna efterfrågan på yrkeskunskaper och mjukvarufärdigheter.

Om ESSA

ESSA är ett transnationellt projekt som finansieras av Erasmus ± programmet för att öka programvarukompetensen i Europa och anpassa utbildningsutbudet till efterfrågan på marknaden.


ThisIsEngineerings omslag i Pexels.
[1] Europas mest efterfrågade programvarufunktioner och färdigheter. (2021). European Software Skills Alliance (ESSA).
[2] europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning.
[3] standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG). (2015).
INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Mjukvara
Svårighetsgrad Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ