En Titt på “A Sustainable Tomorrow”: Ett Stort Steg för Hållbar Digitalisering

Den 15:e september markerade en milstolpe – den tionde upplagan av den digiloga konferensen ”A Sustainable Tomorrow”. Årets tema var “Disruption – Människa, maskin, metod”, en reflektion över de stora förändringar och utmaningar vi står inför när teknologi och hållbarhet smälter samman.

Totalt 20 000 individer från hela Sverige var virtuellt samlade för att ta del av föreläsningar och engagerande diskussioner genom olika hubbar. Stockholmshubben, stött av Internetstiftelsen, var organiserad av TechSverige och blev samlingsplatsen för en skara av cirka 40 deltagare från techsektorn, näringslivet och offentliga tjänstemän.

Emma Sperrle, Sustainability Manager på Tre Sverige, uttryckte konferensens värde: ”A Sustainable Tomorrow erbjuder en plattform för oss alla att nätverka, diskutera och tillsammans möta våra gemensamma utmaningar. En mycket givande och avgörande dag.”

Årets “disruption”-fokus ville sätta ljuset på nödvändigheten av innovation i allt från arbetsmetoder till politiska strategier, för att accelerera vår färd mot globala hållbarhetsmål. Charlotta Flodin, från Internetstiftelsen, menade att konferensen ”utmanar oss att agera nu för ett mer hållbart framtida samhälle.”

Konferensens program, under ledning av Catarina Rolfsdotter-Jansson, gav plats åt en rad framstående talare. Bland dessa, Professor Johan Rockström som presenterade sin senaste forskning kring disruptiva lösningar för klimatet. Linnéa Claeson och Noura Berrouba betonade människors rättigheter och ungdomars roll i klimatfrågan, medan Fredrik Reinfeldt gav sin syn på FN:s klimatarbete.

Frida Faxborn från TechSverige underströk teknikens och digitaliseringens centrala roll för att uppnå hållbarhetsmålen. Hon betonade också politikens roll i att prioritera digitala lösningar för att minska klimatpåverkan, något TechSverige tagit upp i sitt senaste förslag till regeringens klimatplan.

För de som redan längtar efter nästa års inspirerande möte, boka den 11 september i kalendern för “A Sustainable Tomorrow 2024”. Vill du lära dig mer? Besök här.

 

Bild: Digital Skills Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Medelsvår, Digital Expert, Avancerad, Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ