En av fem tjänsteföretag utsatt för cyberattack

En nyligen publicerad rapport avslöjar att många företag dagligen blir måltavlor för cyberattacker. Näringspolitiska specialister från TechSverige, Almega och Säkerhetsföretagen framhäver i en debattartikel på altinget.se att insatserna för att förbättra cybersäkerheten måste intensifieras.

“Mindre än tio procent av tjänsteföretagen i studien har något samarbete med myndigheter gällande cybersäkerhet. Det finns en omfattande osäkerhet om vilka myndigheter företagen överhuvudtaget kan samarbeta eller få hjälp av”, påpekar artikelförfattarna. De efterlyser ett närmare samarbete mellan regeringen, offentliga enheter och företag för att effektivt förebygga, identifiera och hantera cyberhot, något som också ligger inom det nationella cybersäkerhetscentrets ansvarsområde.

Rapporten, som Almega har beställt från säkerhetskonsultföretaget 4C Strategies, indikerar att omkring tjugo procent av tjänsteföretagen har fallit offer för cyberattacker under de gångna tre åren. De flesta av dessa attacker är specifikt riktade och högt kvalificerade. Detta tros bara vara toppen av isberget – det finns en kontinuerlig ström av ständiga attackförsök, vilket skapar ett konstant “brus” av hot.

Bild: Unsplash ©

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Medelsvår, Digital Expert
Typ av initiativ Nationellt initiativ