DS4Skills Interactive inventarium: en presentation av initiativ för kompetensdata nu på nätet

25 Februari 2022, 13:47 DS4Diagring av interaktiva färdigheter

Projektet Data Space 4 Skills (DS4Skills) har nyligen introducerat en onlineplattform kallad DS4Skills Interactive Inventory. Plattformen syftar till att erbjuda en omfattande och strukturerad översikt över olika plattformar, tjänster, appar och initiativ inom området kompetensdata. Inventeringen fokuserar särskilt på kompetensplattformar relaterade till grönt och digitalt omställningsarbete.

Syftet med denna onlineförteckning är att adressera bristen på synlighet och fragmentering av befintliga initiativ inom kompetensdataområdet. Genom att erbjuda ett användarvänligt gränssnitt med tre interaktiva funktioner – Upptäckten, Relationen och Analysen – strävar DS4Skills Interactive Inventory efter att bli ett viktigt kommunikationsverktyg för DS4Skills-projektet och medlemmarna i kunskapsekosystemet. Det förväntas också bidra till bättre samordning och harmonisering mellan olika projekt inom ramen för det digitala Europa-programmet.

Inventeringens innehåll samlades in genom en marknadsundersökning som omfattade en webbenkät och en skrivbordsundersökning av offentligt tillgänglig information om initiativen. Dessutom användes en metod för kategorisering och bedömning av befintliga initiativ inom kompetens- och utbildningsdata. Nya initiativ uppdateras kontinuerligt genom en online-ansökningsprocess, och användare av plattformen uppmanas att föreslå nya initiativ och lägga till information om befintliga initiativ som redan finns i inventeringen.

DS4Skills: bakgrund

DS4Skills-projektet är ett 1-årigt initiativ som syftar till att främja utvecklingen av ett öppet och pålitligt europeiskt dataområde för kompetens. Det finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet för det digitala Europa och involverar 14 partners från industrisektorn, utbildningssektorn och dataekosystemet.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Big Data
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ