Digitalisering i Europa 

25 Oktober 2023, 07:01

Den nya interaktiva publikationen Digitalt i Europa ger en inblick i den föränderliga digitala miljön i Europa. Den ger en bild av hur digitaliseringen förändrar våra liv och formar vår framtid. Publikationen är indelad i tre avsnitt: digital omvandling, människor på nätet och företag på nätet. I publikationen samlas alla huvudindikatorer som offentliggjordes 2021 och 2022.  Tekniska förändringar kräver att människor och företag förvärvar nya digitala färdigheter och kompetenser. Medan nästan 90 % av människorna i EU använder internet minst en gång i veckan hade endast 54 % av européerna grundläggande eller högre digitala färdigheter 2021. Omkring 55 % av slovakiska och slovakiska hade grundläggande digitala färdigheter. Under 2021 studerade omkring 180000 studenter IKT-ämnen i EU, vilket motsvarar 4 % av alla utexaminerade. Under 2022 arbetade mer än 9 miljoner människor i EU som IKT-specialister, vilket motsvarar nästan 5 % av arbetskraften i EU. Mer information:Digitalisering i Europa (europa.eu).

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ