Digitala färdigheter och förflyttningar: digital kompetens och tillgång till digitalt arbete som en central del av den europeiska flyktingpolitiken

17 April 2024, 14:29 Människor i Loop Foundation

Global befolkningsflykt är en nyckelfråga i vår moderna värld med konflikter och klimatförändringar som tvingar många människor att lämna sina hemregioner eller länder. Antalet människor i Europa som tvångsförflyttats eller som är statslösa beräknas öka till 24,9 miljoner människor 2024 till följd av det pågående ryska aggressionskriget i Ukraina tillsammans med fortsatt instabilitet i Mellanöstern.

Digital kompetens, tvångsförflyttning och Europa

Även om frågor och farhågor om migration till EU ofta diskuteras på det politiska området och i media, är andelen flyktingar i EU bara 1,5 % jämfört med den totala befolkningen. Även om detta är förhållandevis lågt jämfört med andra regioner i världen är stödet till dem som drabbas av tvångsförflyttningar med rätta i framkant av många statliga och ideella initiativ i hela Europa. Detta har särskilt varit fallet när verkligheten för tvångsförflyttningar blir allt mer närvarande med kriget i Ukraina som leder till den största fördrivningen på grund av väpnade konflikter som setts i Europa sedan andra världskriget. I den digitala tidsåldern är digitala lösningar och stödmekanismer i allt högre grad en viktig del av denna politik, tjänster och välgörenhetsverksamhet.

Utvecklingen av digital teknik, som liknar diskussionerna om migration, ses ofta genom en lins av rädsla för det okända och skrämmande. Den senaste tidens debatter om AI hänger på premissen för en ”femte industriell revolution” som kommer att tvinga människor ur arbete och kräva att de ska omskola sig. Det är uppenbart att med takten i den digitala revolutionen måste alla i alla typer av arbete vara redo att omfamna förändring och livslångt lärande när det gäller digitala färdigheter.

För dem som redan har tvingats ut ur arbetet på grund av förskjutning, kommer pushen till kompetenshöjning och omskolning ännu snabbare. Dessutom, medan många av oss som arbetar i kontorsjobb har sett den bekvämlighet som att arbeta hemifrån kan medföra, ger distansarbete ytterligare fördelar för övergående befolkningar.

”Om människor är baserade i konfliktområden kan distansarbete ge dem möjlighet att fortsätta arbeta även i bräckliga sammanhang och att fortsätta arbeta även när de är på flykt (så länge internet och elektricitet finns tillgängliga). Distansarbete erbjuder också flexibilitet vid återvändande och för ensamstående föräldrar eller de med barnomsorgsskyldigheter och kan kämpa för att arbeta utanför hemmet.

Digital infrastruktur som en viktig del av stödinitiativ för fördrivna personer

När vi överväger stöd för människor på flykt av konflikter, hoppar vi ofta direkt till det väsentliga i bostäder, kläder och viktigast säkerhet. Men digital konnektivitet och infrastruktur är också avgörande och något som måste integreras i våra grundläggande tjänster. Det gör det möjligt för människor att ansluta sig till nära och kära men också att engagera sig i sitt lokala samhälle, sysselsättningsmöjligheter och att fortsätta lära sig.

Tillgång till digital utrustning är avgörande, liksom möjligheter till digital kompetensutveckling. Det finns också många människor som är på flykt på grund av konflikter och som är mycket digitalt skickliga och som kan och bör stödjas för att få en roll i kompetenshöjningen hos andra i deras tvångsförflyttningsgemenskap och i värdsamhället. Faktum är att på Humans in the Loop arbetar vi med många flyktingledda organisationer, såsom Subul, som sätter den digitala kompetensen hos människor som fördrivits av konflikter i förgrunden och främjar digital innovation både inom områden med pågående tvångsförflyttningar och inom EU.

Bygga mångfald och inkludering i AI-system och IT-sfären

Det har blivit allt tydligare att för att skapa etisk AI som inte vidmakthåller stereotyper och diskriminering måste alla röster representeras i utvecklingen av dessa modeller.

”Det är bara genom att öppna IT-området och se till att det representerar våra samhällen som vi kan skapa rättvis teknik och en digital värld som representerar EU:s kärnvärden, frihet, demokrati och mänsklig värdighet. Detta måste omfatta personer som har fördrivits till Europa, både de som redan har den kompetensen, men också de som kan bidra på ingångsnivå, t.ex. när det gäller märkning och validering av data.

Om författaren

Hester Gartrell är Chief Impact Officer och Interim Director på Humans in the Loop Foundation. Ursprungligen från Storbritannien men bor och arbetar i Bulgarien, har Hester en MSc i islamiska och Mellanösternstudier från University of Edinburgh och en fördjupad förståelse för religiösa och kulturella sammanhang i både Mellanöstern och Europa. I sina tidigare roller, bland annat vid Birkbeck, University of London, har Hester utvecklat och lett en rad olika program med fokus på inkluderande pedagogisk uppsökande verksamhet för barn och vuxna som står inför ytterligare hinder.

Om Människor i Loop

En fallstudie om tillgång till digital kompetensutveckling och digitalt arbete för personer som drabbats av konflikter

Att tillhandahålla digital kompetensutveckling och möjligheter till distansarbete för personer som drabbats av konflikter är kärnan i vad Människor i Loop gör. Genom sitt prisbelönta sociala företag erbjuder de möjligheter till digital kompetensutveckling och annoteringsarbete, en viktig aspekt av utvecklingen av AI-modeller. Genom denna modell har Humans in the Loop hjälpt människor som för närvarande är baserade i konfliktområden, och de som fördrivits till EU, att få tillgång till möjligheter i den globala digitala ekonomin. Människan i Loops uppdrag syftar inte bara till att stödja människor att vara ekonomiskt oberoende, utan också att bidra till etisk AI och data för gott. Att ge tillgång till vår digitala värld och i sin tur digitalt arbete är en viktig del av den europeiska flyktingpolitiken och kommer endast att öka i betydelse i takt med att AI och digital teknik utvecklas.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ