Digitala färdigheter inom yrken som inte är IKT-yrken  – Ansökan senast i januari 10!

04 December 2023, 11:06

Inbjudan att delta

Plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen (DSJP) bjuder in yrkesverksamma inom olika sektorer att ansluta sig till en online-arbetsgrupp som fokuserar på digitala färdigheter inom andra yrken än IKT-yrken. Vi uppmuntrar experter med stort intresse av att främja digitala färdigheter att tillämpa och aktivt bidra till gruppens mål. Rutten kommer att pågå från januari till juni 2024.

Digitala färdigheter inom yrken som inte är IKT-yrken

I Europa kräver över 90 % av jobben grundläggande digital kunskap, men 42 % av européerna saknar dessa färdigheter, vilket påverkar EU:s digitala konkurrenskraft. I beslutet om det digitala decenniet fastställs ambitiösa mål för 2030, där målet är att 80 % av EU-medborgarna ska ha grundläggande digital kunskap och 20 miljoner IKT-experter i Europa. I lägesrapporten om det digitala decenniet 2023 bedöms framstegen med att uppnå en framgångsrik digital omställning som beskrivs i policyprogrammet för det digitala decenniet 2030. Trots betydande investeringar (26.9 miljarder euro) tyder prognoserna på att EU kanske inte når upp till sina mål. Endast 59 % av européerna har grundläggande digitala färdigheter senast 2030 utan ytterligare åtgärder. Rapporten om det digitala decenniet och kardinalpunkterna belyser det akuta behovet av digitala färdigheter inom alla sektorer, inbegripet IKT och traditionella yrken i Europas digitala omställning.

I synnerhet finns det ett växande behov av industrispecialister med avancerade digitala färdigheter, så kallade digitala integratorer, särskilt inom viktiga områden som medicin och jordbruk. Dessa specialister spelar en avgörande roll när det gäller att utnyttja digital teknik såsom AI, förstärkt verklighet och dataanalys för ändamål som korrekta diagnoser, utbildning och optimering av produktionsprocesser.

Plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen

Plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen är hem för initiativ för digital kompetens och digitala arbetstillfällen i Europa. Den tillhandahåller information, resurser och möjligheter av hög kvalitet på området digitala färdigheter och arbetstillfällen på alla nivåer, från grundläggande till avancerade. Nya användare kan hitta tillgängliga och aktuella insikter om de senaste trenderna när det gäller digitala färdigheter, medan mer erfarna yrkesutövare kan dra nytta av riktat innehåll som är relevant för deras kompetensområde.

Själva kärnan i plattformen är den mångskiftande plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen, som består av organisationer och intressenter som arbetar för att främja digitala färdigheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Fyrhjuling: Inbjudan att delta

Gruppen ”Digital Skills in non-ICT Professions” kommer att samarbeta online från januari till juni 2024.  De viktigaste resultaten kommer att delas inom DSJP-gruppen, som består av över 10,000 medlemmar på området digital kompetens och digitala arbetstillfällen, och kommer att meddelas Europeiska kommissionens experter.

Gruppmedlemmarna delar ansvaret för mål och uppgifter, som fastställs under ledning av en gruppledare och åtar sig en arbetsbörda på 1 eller 2 timmar per vecka (inklusive tid för telefonsamtal per månad).

Genom att delta i gruppen får du möjlighet att förmedla dina unika kunskaper och perspektiv till en internationell miljö. Gruppen, som består av cirka 10–20 utvalda medlemmar, kommer att arbeta tillsammans under sex månader för att producera värdefulla resultat, såsom ett visionsdokument, politiska rekommendationer, poddsändningar eller verktygslådor.

De viktigaste frågorna som gruppen kommer att ta upp

  • I vilka icke-tekniska industrier finns det en ökande efterfrågan på digitala färdigheter, och vilka är de specifika färdigheterna i efterfrågan?  
  • Hur kan vi definiera och identifiera digitala integrerare, och vilka är de viktigaste egenskaperna hos specialister med avancerade digitala färdigheter?  
  • Vilka strategier kan genomföras för att utveckla avancerad digital kompetens inom traditionella sektorer?
  • Finns det några framgångsrika fallstudier eller bästa praxis för att integrera avancerade digitala färdigheter i icke-tekniska industrier som vi kan lära av?  

Ansökningsprocessen

Om du har kunskaper och expertis i digitala färdigheter och vill samarbeta med likasinnade experter välkomnar vi din ansökan.

Lämna in din ansökan senast den 10 januari 2024 kl. 23:59 MET här.

Resultaten kommer att meddelas de sökande en vecka efter tidsfristens utgång. Om du har frågor kan du kontakta communications@digitalskillsjobs.eu

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Internet of Things, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ