Digital4Business: det perfekta för små och medelstora företag och företag i den digitala tidsåldern.

28 Oktober 2023, 09:20 Digital4Business

Om Digital4Business

I den digitala teknikens värld är projektet Digital4Business perfekt för små och medelstora företag och företag. Detta fyraåriga initiativ lanserades i december 2020 och stöds av programmet DIGITAL Europe och leds av ett konsortium bestående av 15 partner som företräder 7 EU-länder. Projektet syftar till att skapa ett särskilt europeiskt masterprogram som syftar till digital kompetenshöjning i många branscher. Digital4Business kommer att hjälpa företagen att uppnå långsiktig konkurrenskraft och hållbar tillväxtGenom att förespråka digital omvandling och innovation vill projektet främja en kultur av spetskompetens inom avancerade digitala färdigheter och se till att företagen är väl rustade för framtidens utmaningar.

Masterprogrammet Digital4Businnes

Digital4Business syftar till att tillhandahålla ett skräddarsytt program för att stärka europeiska yrkesutövare med avancerade digitala färdigheter som är avgörande för att företagen ska lyckas. Detta unika masterinitiativ, som utformats gemensamt av företag och högskolor, påskyndar den digitala omvandlingen och utrustar ledarna så att de kan navigera i det föränderliga digitala landskapet på ett säkert sätt. Vadgör programmet unikt:

  • Masterprogrammet syftar till att överbrygga den digitala kompetensklyfta som hindrar europeiska företag, särskilt små och medelstora företag.

  • Koncentreras på viktiga områden: AI, cybersäkerhet, molntjänster, dataanalys och digital omställning

  • Erbjuder selektiva moduler i ny teknik som blockkedjeteknik, sakernas internet och kvantdatorteknik.

  • Flexibilitet: Finns på nätet, både på deltid och heltid, inklusive fysiska workshoppar, seminarier och nätverksevenemang.

  • Tillhandahåller akademisk ackreditering, branschcertifiering och mikromeriter.

  • Omfattar arbetsplatsförlagt lärande, anställbarhet och rörlighetsprogram för studenter.

Programmet är skräddarsytt för att överbrygga klyftan mellan högre utbildning och arbetsmarknaden och är utformat med branschstandarder, flexibilitet och individualisering i åtanke. Den första Digital4Business Master ska enligt planerna lanseras i januari 2024!

Läs mer om projektet Digital4Business.

© Digital4Business

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Blockkedja, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ