”Digital överallt”: hundratals gratis workshops för alla

24 Mars 2024, 09:31 ”Digital överallt”-workshops

Som en del av den offensiva digitala kompetensen har fria ”digitala överallt”-workshoppar varit tillgängliga för alla medborgare sedan mars 2024.

Redan 2023 hölls 800 liknande pilotworkshoppar. Sedan mars 2024 har ytterligare 4500 workshops anordnats. Målet är att stärka den digitala kompetensen i Österrike – överallt.

Gör internet till din vän

Under detta motto täcker workshopparna ”Digital Everywhere” ett brett spektrum av ämnen, inklusive digitala officiella kanaler, digital seniorutbildning, artificiell intelligens, lever med ökad digitalisering och internetsäkerhet.

Institutioner som ABZ*AUSTRIA, Professional Promotion Institute (BFI), Austrian Institute for Applied Telecommunications (ÖIAT), Economic Development Institute (WIFI) och många andra organisationer erbjuder dessa workshops för att stödja deltagarna i deras digitala kompetensutveckling.

Hela utbudet av workshoppar finns tillgängligt via digital kompetens.gv.at, där förhandsgranskningen av verkstäderna för närvarande finns tillgänglig fram till juni 2024. Workshopprogrammet genomförs av OeAD Digital Skills Office som ett nationellt program för utbildning och internationalisering.

Från och med sommaren 2024 kan varje kommun också boka workshops och på så sätt anpassa medborgarna digitalt. Målet är att erbjuda minst en gratis workshop per samhälle. Fokus sträcker sig från drift av digitala enheter och cybersäkerhet till hantering av artificiell intelligens. Erbjudandet kommer att genomföras i samarbete med de federala staterna samt Stadt- und Gemeindebund (Stadt- und Gemeindebund).

 ”Plus” från hösten 2024

De ytterligare ”Digital Everywhere Plus” workshops är utformade för att bygga på programmet ”Digital Everywhere” och riktar sig till dem som vill ytterligare fördjupa sina förvärvade digitala färdigheter. Gemenskapsinlärning, innovativa undervisningsmetoder och praktiskt innehåll är kärnan i detta program.

Ett annat fokus ligger på vidareutbildning av utbildarna i workshoparna. Du kommer att få stöd för att göra lektionerna ännu mer livliga, individuella och effektiva. Erbjudandet är planerat till hösten 2024.

Kontroll av digitala kompetenser

Förutom workshopparna erbjuder digital kompetens.gv.at en självkontroll med vilken berörda parter kan kontrollera sin digitala kunskapsnivå. Självkontrollen består av 12 frågor som ger information om digital fitness. Dessutom kan en detaljerad utvärdering av testresultatet laddas ner. Självkontrollen finns tillgänglig direkt på digitalustria.gv.at.

Digital Competence Offensive (DKO)

Den 7:e. Den 12 december 2022 antogs offensiven som ett gemensamt initiativ av fyra österrikiska ministerier (BMKOES, BMF, BMBWF och BMAW). Inom ramen för koalitionenför digitalkompetens och digitala arbetstillfällen (DSJC) syftar koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen till att göra Österrike till ett ledande land när det gäller digitala färdigheter i Europa och samtidigt främja ett intensivt europeiskt utbyte.

Initiativet omfattar gemensam strategiutveckling med länder och intressenter samt användning av en standardiserad databas. En gemensam referensram för digitala färdigheter håller också på att genomföras. Erbjudandet omfattar även fortbildning för alla åldersgrupper samt riktad utbildning av yrkesutbildningsmöjligheter i Österrike.

INFORMATION
Geografiskt område Österrike
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ