Tech för digital och hållbar utveckling

16 Augusti 2022, 09:01 Läs rapporten i sin helhet.

Organisationen TechSverige har släppt en rapport i vilken man behandlar den svenska techbranschens arbete för en digital och hållbar utveckling. I rapporten har man valt att belysa ett antal exempel inom existerande tekniker. Dessa skulle kunna bidra till att minska utsläppen ifrån svenska och europeiska koldioxintensiva sektorer.

Vårt samhälle står för närvarande inför en av sina största utmaningar – hållbarhet. Det vi gör i dag kommer att påverka den närmaste framtiden och i ännu högre grad kommande generationers liv. En faktor är att företag måste ta ansvar för att leda oss mot en grönare och mer hållbar värld. Detta anser organisationen TechSverige bör ske genom att kombinera digital och hållbar utveckling. Samt att framförallt teknikföretagen antar det som en del i deras centrala uppdragsbeskrivning. De svenska teknikföretagen har möjligheten och bör sikta på att ligga i framkant vad det gäller digital hållbarhet. Och på så vis göra Sverige till ett globalt föregångsland, ett land som kan komma att inspirera. Samt att utbilda andra länder i deras omställning till ett mer hållbart digitalt tankesätt.

Man har även valt att synliggöra flertalet hållbarhetsutmaningar. Utmaningar som techbranschen står inför, något de själva kommer att behöva arbeta med samt ta ansvar för.

Hållbar tech

I rapporten kartläggs flertalet hållbarhetsutmaningar inom framförallt klimat- och miljöområdet samt på det sociala området. Man har tittat närmare på sex stycken medlemsföretag, företag som har ett stort hållbarhetsengagemang men man har även skickat ut en undersökning till alla medlemsföretag för att få en övergripande lägesbild. Den bild som växer fram är att branschen står inför flertalet hållbarhetsutmaningar, men det finns ett stort engagemang att bemöta dessa och att göra branschen mer hållbar samt att bidra till att andra branscher och samhället i stort blir det. Techbranschen bidrar bland annat med lösningar som minskar utsläppen från näringsliv och den offentliga sektorn. I rapporten beskrivs flertalet exempel där techföretag tillsammans med partners har tagit fram lösningar för att minska utsläpp inom t.ex livsmedels-produktion, tillverkningsindustri, transport och fastigheter, offentlig sektor och energiförbrukning.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Webbutveckling
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Avancerad, Medelsvår
Typ av initiativ Nationellt initiativ