Digital delaktighet i fokus under eMedborgarveckan

02 Oktober 2023, 10:58 eMedborgarveckan

För det nionde året i sträck betonar Digidelnätverket vikten av digital inkludering genom eMedborgarveckan, som består av en mängd händelser centrerade kring publikens engagemang med den digitala samhällsservicen.
Anmäl dina aktiviteter för eMedborgarveckan här

Att skapa enklare digitala tjänster

Det primära syftet med att främja digital inkludering är att underlätta interaktionen mellan människor och teknik. Det är avgörande att samhällets elektroniska tjänster är intuitiva och lättillgängliga. Många stöter på hinder när vardagliga uppgifter kräver e-legitimation eller när de stöter på tekniska svårigheter på grund av kognitiva problem. Åtkomst till internet och modern teknik är också en kritisk faktor för att fullt ut dra nytta av den digitala världen.

Professionella som kommunvägledare, bibliotekarier och digitala handledare spelar en avgörande roll för att hjälpa individer att navigera i den digitala världen. DigidelCenters, till exempel, erbjuder centraliserat digitalt stöd, medan vissa kommuner har “digitala fixare” som besöker äldre medborgare för att ge dem en praktisk genomgång av digital teknik.

Betydelsen av medie- och informationskunnighet

I takt med att vår vardag blir alltmer digitaliserad blir det nödvändigt för alla att kunna tolka och förstå en mängd olika medieformer. Bibliotek över hela landet stöder medie- och informationskunnighet (MIK), vilket är avgörande för att människor ska kunna bearbeta och analysera det ständigt ökande informationsflödet.

Gemensamma ansträngningar under eMedborgarveckan

Under eMedborgarveckan skapas en plattform för olika aktörer att visa hur de bidrar till att göra digitala tjänster mer tillgängliga för allmänheten. Målet med veckan är att främja digital inkludering genom att fokusera på offentliga e-tjänster. Digidel framhåller att varje individs upplevelse är avgörande för att framgångsrikt digitalisera vårt samhälle.

Deltagande evenemang under eMedborgarveckan ska vara gratis och tillgängliga för alla. Varje händelse finansieras lokalt, medan Digidelnätverket övervakar och samordnar evenemangen.

Oktober markerar också EU:s månad för informationssäkerhet, med initiativ som “Tänk säkert” av MSB och Polisen i Sverige. Dessutom firas Digital Idag, som började av Forum för omställning, parallellt med eMedborgarveckan.

Anmäl dina aktiviteter för eMedborgarveckan här

Se kampanjkartan

Bild:  Digidel ©

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ