DigComp 2.2 ska vässa svenskarnas digitala kompetens

14 November 2022, 08:16 DigComp 2.2

EU-medborgarnas digitala kompetens behöver komma ikapp digitaliseringens framfart. För att hjälpa svenskar utvärdera och utveckla sin digitala förmåga har EU-standarden DigComp 2.2 översatts till svenska.

Ett av EU:s ambitiösa mål är att 80 procent av EU-medborgarna ska ha grundläggande digitala färdigheter 2030. För att ha en gemensam bild av vad digital kompetens är finns EU-standarden för digital kompetens och förmåga. Syftet är att ramverket ska vara ett centralt dokument för att uppnå EU-målet. Ramverket går under namnet Digital Competence Framwork for Citizenship (DigComp).

DigComp 2.2 finns på svenska

Nyligen uppdaterades DigComp med en ny version, DigComp 2.2. Som ett led i att tillgängliggöra ramverket har den nya versionen översatts till svenska. Syftet är att tydliggöra innehållet så att svenska medborgare enklare kan ta till sig informationen för att utvärdera och uppdatera sin digitala kompetens.

DigComp 2.2 tydliggör nivåer på kompetens

Sverige är bland de första länderna att översätta ramverket. Innehållet bygger på kompetensområden, färdigheter och definierade nivåer av förmåga, med över 250 exempel på kunskap om hur digitalisering kan användas. I ramverket beskrivs även scenarios som illustrerar olika nivåer för att läsaren ska kunna reflektera och förstå sin egen kompetens.

Utöver grundläggande nivå på kompetens finns information som ska leda till kompetensutveckling av nya framväxande teknologier såsom artificiell intelligens (AI), Internet of things (IoT) och nya fenomen som desinformation och nudging.

Kunskap om digitalisering behövs

Digital kompetens har blivit avgörande i människors liv. Men under de 50 år som digitaliseringen har skett har kompetensutvecklingen inom digitalisering och allt vad det innebär inte hängt med. Människor har i stort sett utvecklat sin digitala förmåga på egen hand och på egna villkor, vilket bidragit till att det idag finns ett stort spann mellan människors kompetenser inom en så viktig del av samhället.

Ansvariga översättare är personer inom Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning (SVERD), Digitala lyftet, Ålands landskapsregering, Uppdaterad, Lexicon Malmö, Dataföreningen samt Media och språk.

Här kan du ta del av DigComp 2.2 på svenska.

 

Bild: Unsplash©

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Svårighetsgrad Grundläggande, Avancerad, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ