Det europeiska priset för digitala färdigheter 2023 är öppet för ansökningar

04 April 2023, 15:23 EDSA 2023

Efter den senaste upplagan 2018 är det nu åter dags att lyfta fram och uppmuntra bästa praxis inom hela Europa när det kommer till digitala färdigheter: European Digital Skills Award 2023 är nu öppen för ansökningar.

Denna utmärkelse skapades för att öka synligheten och främja erfarenhetsutbyte och idéer kring hur européer kan få digitala färdigheter på alla nivåer. Målet med priset är att belöna projekt och initiativ som arbetar för att minska den digitala klyftan inom 5 olika kategorier:

  • Självbestämmande för ungdomar inom digital teknik (t.ex. projekt för att attrahera yngre målgrupper till IT-yrken, mediekompetensinitiativ för yngre personer, teknikkurser för unga, hackatoner osv.)
  • Digital kompetensutveckling på arbetsplatsen (t.ex. initiativ för att höja digital kompetens och vidareutbilda inom olika branscher, underlätta arbetsmatchning för IT-personal på alla nivåer)
  • Digital kompetens inom utbildning (t.ex. projekt som specifikt syftar till att förbättra digital kompetens för lärare, elever och skolledningar)
  • Inkludering i den digitala världen (t.ex. initiativ för digital utbildning och mediekompetens för äldre, arbetslösa, sårbara grupper, och tillgänglighet)
  • Kvinnor i IT-karriärer (t.ex. projekt som specifikt syftar till att öka antalet kvinnor som arbetar inom IT eller för att höja digital kompetens hos kvinnor i arbetslivet eller unga kvinnor inom IT)

Varje projekt eller initiativ får enbart presenteras inom de 5 kategorierna, och sökande kan specificera målgrupperna de vänder sig till och hur de påverkar den digitala kompetensklyftan inom sitt respektive område. Framgångsrika ansökningar kännetecknas av projektets innovativa natur, kommunikationsinsatser för att optimera räckvidd, fokus på projektets hållbarhet och skalbarhet, samt åtgärder för att säkerställa inkludering av individer med olika förmågor och från alla sociala och kulturella bakgrunder.

Ansökningsperioden sträcker sig från den 20 februari till den 8 april 2023. För att få reda på vilka som blir finalister måste du vänta till slutet av maj, medan vinnarna kommer att offentliggöras i juni. En expertjury på europeisk nivå kommer att ansvara för att välja ut de mest betydelsefulla projekten.

Mer information om priset finns på den särskilda sidan och lär dig vem som kan ansöka och hur du gör.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ