Den grekiska versionen av den europeiska ramen för digital kompetens hos medborgarna DigComp 2.2 finns tillgänglig.

31 Juli 2023, 07:23

Ett nytt initiativ tillkännagavs av generalsekretariatet för digital styrning och förenkling av processer som endel av den nationella alliansen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.

Detta är den första översättningen av den europeiska ramen för digital kompetens DigComp till grekiska. Den europeiska ramen för digital kompetens (DigComp) tillhandahåller ett gemensamt språk och en gemensam förståelse för att identifiera och beskriva viktiga områden för digital kompetens och bidra till att utforma den nödvändiga politiken, både på utbildningsområdet och på arbetsmarknaden.

Denna DigComp 2.2-upplaga.  den omfattar översättning och översättning till grekiska av den uppdaterade referensramen, som innehåller mer än 250 nya exempel på kunskap, färdigheter och attityder som hjälper medborgarna att använda digital teknik på ett tryggt, kritiskt och säkert sätt. Dess nya DigComp 2.2 omfattar ny och framväxande teknik såsom system för artificiell intelligens.

Översättningen av den europeiska ramen är ett bidrag till den gemensamma förståelsen och mognaden av en nationell referensram för digital kompetens av alla intressenter i Grekland i linje med dokumentet om digital omvandling, som är landets nationella strategi för digital omvandling.

Samtidigt erbjuder det ytterligare en möjlighet att fördjupa skyddet av personuppgifter och integritetsfrågor i samband med elektronisk kommunikation och elektroniska transaktioner, och bör stärka minskningen av den digitala klyftan på nationell och europeisk nivå för att uppnå de EU-mål som fastställts för alla medlemsstater genom det digitala decenniet.

Slutligen förväntas den främja att organisationer, utbildningsaktörer och beslutsfattare antar modellen för att skapa digitala utbildningsprogram och självbedömningsverktyg för alla medborgare, i syfte att utforma den i linje med den digitala statens och ekonomins behov. Du kan ladda ner den grekiska versionen av DigComp 2.2. till den här länken: https://www.nationalcoalition.gov.gr/ds-resource/diathesimi-i-elliniki-ekdosi-toy-eyrop/

INFORMATION
Geografiskt område Grekland
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ