Den europeiska resan för digitala resenärer

Enligt kommissionen saknar nästan hälften av européerna (44 %) grundläggande digitala färdigheter, och 90 % av de framtida jobben förväntas kräva sådana färdigheter. I takt med att samhället blir alltmer digitaliserat, blir grundläggande digitala färdigheter nödvändiga för att kunna utföra vardagliga uppgifter som internetbank, betalning av räkningar och användning av offentliga tjänster. Syftet med projektet Digital Travellers är att främja digital inkludering genom att hjälpa utsatta befolkningsgrupper att lära sig de digitala färdigheter som behövs för deras liv och arbete.

Projektet Digital Travellers involverar sex partners från civilsamhällets organisationer, europeiska nätverk, biblioteksföreningar och stora bibliotek. Projektet kommer att pågå fram till november 2021 och finansieras delvis genom Erasmus+ programmet.

På grund av covid-19-krisen anpassades projektet “Digital Travellers” genom att använda databasen Voyageurs du Numérique, utvecklad av Bibliothèques Sans Frontières France (BSFF). Denna databas var en del av ett mediekunskapsprogram i Frankrike som framgångsrikt bekämpade digitalt utanförskap och nådde över 50 000 personer från utsatta grupper samt utbildade över 2 000 utbildare. För att starta projektet Digital Travellers kartlade konsortiet digitala utbildningsresurser i sina länder enligt Europeiska kommissionens digitala kompetensram för medborgare, DigComp 2.1, och skapade databaser som innehåller relevant material från DigComp 2.1:s olika områden. Med anledning av covid-19 har partnerorganisationerna omdirigerat projektet från att vara användarfokuserat till att fokusera på att ge bibliotekarier de nödvändiga digitala färdigheterna för att utföra aktiviteter online och erbjuda utbildningsmöjligheter för biblioteksanvändare. Denna nya metod kommer att testas under våren 2021.

Nästa steg för digitala resenärer

I och med lanseringen av databasen Digital Travellers digitala utbildningsresurser tidigare i år går projektet in i sin pilotfas där bibliotekarierna kommer att kunna använda databaserna i sin digitala utbildningsverksamhet. För att starta dem tillhandahölls utbildning i digital utbildning och hur man kan hjälpa till i en inlärningsmiljö samt en översikt över hur databasen används. Under de närmaste månaderna kommer bibliotekarierna i Belgien, Finland, Nederländerna och Polen att organisera och testa en rad digitala utbildningsaktiviteter för sina utsatta användare för att utrusta dem med de kunskaper och färdigheter som krävs för att navigera i digital teknik och digitala miljöer.

Projektet Digital Travellers samfinansieras av Europeiska unionens Erasmus ± program inom programområde 3 Social integration genom utbildning och ungdom. Den inleddes den 1 december 2019 och kommer att pågå i 2 år.

© JackF – stock.adobe.com

INFORMATION
Geografiskt område Polen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ