Datakörkortet 2.0 – Ett certifikat för digital kompetens

22 Januari 2023, 12:23 Datakörkortet ICDL eller 2.0

Digitala Lyftet erbjuder nu möjligheten för individer att certifiera sina digitala färdigheter. Datakörkortet ICDL, även kallat 2.0, är ett certifieringsprogram som intygar att deltagaren besitter olika kompetenser inom det digitala området. Datakörkortet 2.0 kan med fördel vara en god idé för företag att efterfråga hos arbetssökande i samband med rekrytering. Syfte är att dokumentera och fastställa individers digitala förmåga.

Hur fungerar Datakörkortet 2.0?

Datakörkortet 2.0 innehåller 10 moduler. Åtta stycken moduler är på svenska och två stycken på engelska. Samtliga moduler innehåller ett diagnostiskt test som fastställer deltagarens kompetensnivå. Efter att deltagaren avslutat samtliga moduler och klarat testerna så erhåller denne ett diplom som bevis på sina digitala färdigheter .

Samtliga moduler täcker datorkunskaper som krävs för att använda datorer som i sitt arbete eller som arbetsredskap. De första två modulerna täcker grundläggande datorkunskaper. Därefter följer fyra moduler går igenom färdigheter i Office-paketet som ofta krävs i arbetet. De sista två modulerna innefattar kunskaper som krävs för att använda digitalteknik på ett lagligt och säkert sätt. Det finns även tester inom Datakörkortet på mer avancerad nivå.

Tjänsten riktar sig främst till företag som vill få sina medarbetares digitala kompetens fastställd. På så vis får de en bättre förståelse för sina medarbetares behov och kartlägga vilka utmaningar som medarbetarna har inom det digitala området. Det blir då enklare att rikta eventuella åtgärder. Under 2023 kommer även privatpersoner som vill intyga sin digitala kompetens kunna ta del av Datakörkortet.

Bakom Datakörkortet 2.0

Datakörkortet har funnits sedan 1996 och är ett etablerat bevis på digital kompetens och förmåga. Initiativet startade i Sverige och Finland och idag finns Datakörkortet i över 100 länder runt om i världen. Sedan starten har över 70 miljoner tester genomförts. Datakörkortet ICDL, även kallat Datakörkortet 2.0, förvaltas och vidareutvecklas av ICDL Foundation i Irland, med dataföreningarna i Europa som delägare.

I Sverige är det Digitala Lyftet som erbjuder Datakörkortet 2.0. Digitala lyftet är ett initiativ från Dataföreningen. Dataföreningen i sin tur är en ideell och oberoende intresseorganisation som arbetar för en positiv utveckling av digitaliseringens möjligheter.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Avancerad, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ