CloudCamp4Små och medelstora företag lanserar ett unikt program för molnutbildning som utformats för små och medelstora företag

23 Oktober 2023, 09:21 CloudCamp4Små och medelstora företag

Ett unikt program för molnutbildning som uteslutande utformats för små och medelstora företag

CloudCamp4SME tillkännager lanseringen av ett unikt program för molnutbildning som uteslutande utformats för små och medelstora företag i Europeiska unionen (EU) för att underlätta deras insatser för digital omställning. Initiativet ger små och medelstora företag tillgång till premiumkurser med inriktning på viktiga digitala färdigheter i samband med molnteknik och molnlösningar. Programmet är utformat av globala experter på molnteknik och ger små och medelstora företag kompetens att effektivt navigera i det komplexa digitala landskapet.

Pilotländerna

Med stöd av Europeiska unionen genom Hadea-byrån har projektet åtagit sig att erbjuda skräddarsydda utbildningserfarenheter för små och medelstora företag i 5 pilotländer: Danmark, Tyskland, Italien, Spanien och Polen. Pilotländerna valdes ut för att täcka alla de olika innovationsstadierna på EU-nivå och se till att utbildningen tillgodoser de särskilda behoven hos små och medelstora företag i alla länder. Under pilotfasen kommer omkring 400 små och medelstora företag och över 1,000 deltagare att dra nytta av expertledd utbildning, vilket understryker initiativets åtagande att främja digital kompetens bland företagen.

Ett top-notch-konsortium

Initiativet leds av FundingBox och andra viktiga partner, såsom Schuman Associates – ett ledande Brysselbaserat rådgivningsföretag – välkända leverantörer av teknikutbildning som Fastlane, AKKA och Mylia. Med stöd av näringslivsorganisationer som AFM, INVEMA, Cerr, ZPP, UNINDUSTRIA och bwcon samt molnteknikledare Amazon Web Services (AWS) och EBN-nätverket planerar CloudCamp4SME att utöka sitt utbildningsprogram i stor utsträckning i hela Europa.

Det främsta konsortiet strävar efter att säkerställa individanpassat stöd till små och medelstora företag, så att de kan utnyttja den digitala teknikens kraft. Initiativets framtida utvidgning i hela Europa kommer att omfatta samarbete med ytterligare utbildningsanordnare och näringslivsorganisationer, vilket stärker programmets inverkan när det gäller att förbättra de digitala färdigheterna hos små och medelstora företag i hela Europa.

Läs mer om utbildningarna på webbplatsen CloudCamp4SME.

© CloudCamp4Små och medelstora företag

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Molnbaserad databehandling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ