Centrum för innovation för kvinnor – (#GIL4W)

Den nya enheten vid Athenas forskningscentrum, som kommer att genomföra strategierna och verksamheten vid ” Innovationscentrumet för kvinnor” (#GIL4W), lanserades den 11 februari 2023. #GIL4W (Greklands innovationslabb för kvinnor), som inrättades på initiativ av Maria Syregela, biträdande arbetsmarknads- och socialminister med ansvar för demografisk politik och familjefrågor, syftar till att stödja och främja kvinnors forsknings-, innovations- och entreprenörsfrågor i Grekland.

Centrumet för innovation för kvinnor är ett partnerskap mellan 20 organ, ministerier, forskningscentrum, akademiska institutioner, kammare och den privata sektorn. I samarbete med ministeriet för utveckling och investeringar och biträdande minister Christos Dimas och under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation ansvarar den separata enheten vid Athenas forskningscentrum för att stödja och genomföra partnerskapets mål och strategier i hela Grekland.

En omfattande handlingsplan, som upprättats av alla partner i partnerskapet, kommer att genomföra en rad insatser för att hjälpa kvinnor i Grekland att dra nytta av de möjligheter som den 4:e industriella revolutionen skapat. En av de viktigaste åtgärderna inom ”Centrum för innovation för kvinnor” kommer att vara att stärka STEM-områdena inom utbildningen för att ge unga flickor möjlighet att välja yrken med anknytning till de nya högspecialiserade sektorerna, såsom artificiell intelligens eller bioteknik, men också att lyfta fram möjligheterna att finansiera affärsprojekt som genomförs av grekiska innovatörer.

Dess genomförandemodell kommer också att bygga på exempel och god praxis från länder med en tradition av kvinnlig innovation och kvinnligt företagande, såsom Norge, och i detta syfte har internationella partnerskap med organ som ECWT – Europeiskt centrum för kvinnor och teknik redan inrättats.

Offentliggörande av relevant direktorat vid arbetsmarknads- och socialministeriet:https://ypergasias.gov.gr/xekinaei-ti-leitourgia-tou-to-kentro-kainotomias-gia-tis-gynaikes/

INFORMATION
Geografiskt område Grekland
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ