Att forma den europeiska vägen in i det digitala decenniet – inspirerande praxis inom digital utbildning i hela EU

Rapporten ”Framing the European Way for the Digital Decade – Inspiring Practices in Digital Education across the EU” har tagits fram av genomförandeorganet för högre utbildning, forskning, utveckling och finansiering för innovation (UEFISCDI) på uppdrag av Europeiska kommissionen och Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea). Rapporten ger en omfattande undersökning av inspirerande praxis inom digital utbildning i de 27 medlemsländerna i Europeiska unionen.

Att forma den europeiska vägen in i det digitala decenniet

Rapporten undersökte noggrant spännande utbildningsinitiativ i europeiska länder och tittade på olika projekt från kända organisationer, universitet och mer. Fokus låg på att skapa värdefull kunskap för det europeiska centrumet för digital utbildning. Rapporten lyfter fram viktiga initiativ från varje EU-land och innehåller dessutom statistiska uppgifter från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle 2022 (Desi 2022) och den europeiska resultattavlan för innovation 2022, som ger en kort översikt över de senaste initiativen för digital utbildning.

Läs publikationen och upptäck inspirerande metoder inom digital utbildning i hela Europa.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ