Återhämtning på arbetsmarknaden efter pandemin

Cedefops onlineverktyg Skills-OVATE har sett en ökning av antalet platsannonser på nätet, vilket tyder på att EU:s arbetsmarknad under 2021 håller på att återhämta sig från de störningar som orsakats av coronaviruset.

Skills-OVATE ger detaljerad information om vilka jobb och färdigheter som arbetsgivarna letar efter, baserat på platsannonser på nätet från 28 europeiska länder. Under 2021 var antalet platsannonser på nätet 52 % högre än föregående år och nästan dubbelt så många jämfört med 2019, före pandemin. Detta antal utstationeringar leder dock inte automatiskt till nya arbetstillfällen och ökad sysselsättning. Tendenserna innebär att talangsökningarna ökar och att företagen blir mer optimistiska allteftersom återhämtningen fortskrider.

I Slovenien, Nederländerna, Kroatien, Polen, Litauen, Italien och Portugal ökade antalet operativa myndigheter med 100 % eller mer under 2021. I Bulgarien minskade dock antalet utstationerade operativa myndigheter något jämfört med 2020. Ökningen i OJA var störst under andra kvartalet 2021.

Pandemin hade också en mer strukturell inverkan på dynamiken på arbetsmarknaden, på grund av åtgärder för social distansering och ökad rekrytering genom användning av jobbportaler på nätet. Jämfört med 2019 växte de gemensamma nämnderna för roller inom produktion, byggverksamhet, hälso- och sjukvård och social omsorg – de som marknadsfördes mindre digitalt före pandemin – snabbast. En tydlig övergång från traditionella rekryteringskanaler till OJA sågs också inom hotell- och restaurangbranschen, försäljningssektorn och sektorn för personliga tjänster.

Under 2022 kommer Cedefop att fortsätta att utöka sin analys Skills-OVATE för att övervaka trender och ge råd om den europeiska yrkes- och kompetenspolitiken.

© xartproduktion – stock.adobe.com

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ