Årets hållbarhetspris 2023: Finalisterna presenteras

17 Mars 2023, 12:51 De kan vinna Årets hållbarhetspris

Nu har de sex finalisterna till ‘Årets hållbarhetspris’ i Tech Awards Sweden presenterats, som är en prestigefylld utmärkelse och ett branschevent arrangerat av TechSverige och Foundry. De nominerade bidragen har alla gjort betydande insatser inom hållbarhet och teknologi, och har nu chansen att ta hem priset.

Årets finalister är CIOCO2, som arbetar för att driva på hållbarhetsfrågor i it-branschen, Einride som utvecklar och tillhandahåller självkörande och hållbara transportsystem, Hack for Earth Foundation som arbetar med tekniklösningar för att lösa miljöproblem, Northe som är en leverantör av solenergi- och energilagringslösningar, WhyWaste som har skapat en plattform för att minska matsvinnet och Örebrobostäder som har en holistisk syn på hållbarhet och arbetar för en mer hållbar bostadsmarknad.

Alla finalisterna har gjort imponerande insatser inom hållbarhet och teknologi och har chansen att ta hem utmärkelsen på Tech Awards Sweden den 22 mars i Stockholm.

Om priset

Årets hållbarhetspris är en utmärkelse som syftar till att belöna och uppmärksamma de organisationer eller företag inom techbranschen som har agerat positivt för en hållbar utveckling. TechSverige och Foundry arrangerar Tech Awards Sweden där utmärkelsen delas ut, och i år har sex bidrag tagit sig vidare till finalplatsen. Juryn består av ledande personer inom techbranschen, inklusive Johanna Giorgi, Cheif Sustainability Officer på AddSecure.

I en kommentar till nomineringarna säger Johanna Giorgi att techbranschen spelar en viktig roll i den nödvändiga omställningen mot en hållbar framtid. Hon påpekar att det är avgörande att organisationer och företag agerar nu, inte bara för att uppnå hållbarhetsmål på lång sikt, utan också för att skapa positiv förändring i branschen och samhället redan idag.

Vinnaren av Årets hållbarhetspris presenteras den 22 mars på Sergel Hub i Stockholm, där Tech Awards Sweden arrangeras. Det är en eftertraktad utmärkelse och förhoppningarna är höga på att vinnaren kommer att fortsätta leda vägen för en hållbar utveckling inom techbranschen.

 

Om finalisterna

CIOCO2 är en viktig aktör som arbetar för att öka medvetenheten om hur digitalisering och IT påverkar klimatet. Deras initiativ fokuserar på att sprida kunskap och skapa verktyg för IT-organisationer att kunna agera mer hållbart och ta ansvar för att bygga hållbara IT-lösningar. CIOCO2 erbjuder ett nätverk för CIO:er och beslutsfattare inom IT, där de kan ta del av kunskapsdelning genom konferenser, toolboxar, bedömningar och utbildningar. CIOCO2:s syfte är att bidra till en positiv hållbar utveckling genom att utmana branscher, inklusive IT-branschen själv, att ställa om och agera hållbart. Genom att öka medvetenheten och utbilda beslutsfattare inom IT kan CIOCO2 bidra till att minska tech-branschens energiförbrukning och koldioxidutsläpp och därmed göra en positiv skillnad för klimatet.

 

Einride har utvecklat en innovativ lösning för fraktmobilitet och transport genom elektrifiering, digitalisering och automatisering. Denna lösning bidrar till både effektivare och mer hållbara transporter samtidigt som utsläppen från tunga transporter minskar. Genom att kombinera elektriska och autonoma lastbilar med laddinfrastruktur och en digital fraktmobilitetsplattform, ger Einride företag möjlighet att övergå till mer hållbara och optimerade transporter. Plattformen skapar anpassade planer för tunga transporter samtidigt som den ger användare realtidsrapporter och praktiska insikter om utsläpp, energianvändning och prestanda. Eftersom Einrides fordonsflotta är elektrisk bidrar de också till att minska förorenande partiklar och bullernivåer.

 

Hack for Earth Foundation är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med att engagera och inspirera unga changemakers över hela världen att bidra till en mer hållbar framtid genom teknisk innovation. De arrangerar globala innovationstävlingar, även kända som hackathons, där deltagarna uppmanas att skapa tekniska lösningar som kan bidra till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Genom dessa hackathons erbjuder stiftelsen unga människor en möjlighet att använda sin kreativitet och tekniska kompetens för att lösa några av de mest pressande hållbarhetsproblemen vi står inför idag. Genom att engagera unga i hela världen i dessa initiativ, bidrar Hack for Earth Foundation med konkreta lösningar på globala utmaningar som klimatförändringar, hållbar energi, ren luft och vatten, hållbara städer och mycket mer.

På detta sätt fungerar Hack for Earth Foundation som en viktig aktör för att sprida medvetenhet och skapa engagemang för att uppnå en mer hållbar värld. Genom att främja teknisk innovation och aktivt involvera unga människor i arbetet för en bättre framtid, har stiftelsen potential att skapa en betydande och varaktig förändring i världen.

 

Northe är en techstartup med en vision om att göra övergången från fossilbränsledrivna fordon till eldrivna så enkel som möjligt för både privatpersoner och företag. Genom att erbjuda olika lösningar som förenklar och automatiserar hanteringen av laddningsbehov, såsom betalning och möjligheten att ladda hos olika operatörer, är Northe ett viktigt exempel på hur elektrifieringen och energieffektiviseringen påverkar samhällsinfrastrukturen. Om vi vill utveckla samhället på ett hållbart sätt är det nödvändigt att underlätta elektrifieringen och Northe bidrar till detta genom att göra laddningsprocessen smidigare och mer tillgänglig för alla.

 

Whywaste är ett företag som specialiserat sig på att utveckla digitala lösningar för att hantera matsvinn inom matvarubranschen. Företaget erbjuder en portfölj av olika lösningar som gör det enklare för butiker att minimera och förebygga matsvinn. Bland dessa lösningar finns verktyg för datumkontroll av färskvaror, dynamisk prissättning av kort-datum-varor, en plattform för donation till välgörenhet samt ett Business Intelligence system för att följa upp arbetet med svinn.

Whywaste har blivit en populär lösning för många stora matvarukedjor över hela världen och används idag på 18 olika marknader. Genom att hjälpa butiker att minska sitt matsvinn bidrar Whywaste till en mer hållbar framtid samtidigt som de också hjälper butikerna att förbättra sin ekonomi.

 

Örebrobostäder har använt sig av AI och datadrivna beslut för att spara energi och minska klimatutsläppen. Genom att styra el- och värmeförbrukningen med hjälp av AI har de minskat elförbrukningen med 52 procent och värmeförbrukningen med 21,7 procent jämfört med 2005. Detta har inte bara lett till minskade klimatutsläpp, utan också ökad komfort för hyresgästerna då innetemperaturen hålls på en jämnare nivå. Örebrobostäder har i dagsläget 100 uppkopplade fastigheter, vilket motsvarar drygt 45 procent av deras lägenhetsbestånd, och deras vision är att alla deras fastigheter ska vara smarta. Tack vare den kraftiga minskningen av energiförbrukningen sparar de cirka 86 miljoner kronor per år, vilket också möjliggör lägre hyror. Under samma period har fastighetsvärdet ökat med 1,7 miljarder kronor.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ