Ansök till SME Digital Awards senast den 29 oktober!

20 Oktober 2023, 08:59 https://summit.digitalsme.eu/awards/

Den europeiska alliansen för digitala små och medelstora företag uppmanar små och medelstora företag att ansöka om utmärkelser för digitala små och medelstora företag som erkänner lösningar och initiativ som har en positiv inverkan på tre huvudområden:

  • Kategori av digitala färdigheter: Fira enastående projekt, berättelser och initiativ som främjar digitala färdigheter i Europa. Några exempel är utbildning i digitala färdigheter, digital kompetens och mediekompetens samt kompetenshöjning och omskolning av arbetskraften.
  • Grön kategori: Erkänna digitala små och medelstora företag som tillhandahåller digitala lösningar med positiv klimatpåverkan och stöder den dubbla omställningen. Exempel på framgångsrika lösningar är intelligenta energihanteringssystem, smarta mobilitetslösningar och precisionsjordbrukslösningar.
  • Kategorin ”Digitalt samhälle”: Framhäva den digitala teknikens styrka när det gäller att främja socialt välbefinnande och inkludering, samtidigt som man erkänner små och medelstora företag som har haft en positiv inverkan på samhället genom sina digitala lösningar. Exempel på sådana effekter är främjande av jämställdhet inom arbetskraften, etisk datapraxis, lokal och/eller regional utveckling och samhällsinflytande.

Sista ansökningsdag är den 29 oktober 2023!

Alla digitala lösningar som lämnas in kommer att visas i den exklusiva digitala katalogen. En jury kommer att välja ut de mest inflytelserika bidragen, som kommer att ha möjlighet att delta i det digitala toppmötet för små och medelstora företag den 13 november 2023 i Bryssel och delta i prisceremonin. Kostnader för resor och logi kommer att erbjudas av DIGITAL SME. Tilldelade företag kommer att få ett ettårigt partnerskap med European Club of Digital Innovators – som ger tillgång till exklusiv finansiering och möjligheter till nätverkande.

Mer information om utmärkelsen SMF DIGITAL och hur du lämnar in nomineringar finns på den här länken.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ