Ansök om det digitala priset för små och medelstora företag senast den 29 oktober!

18 Oktober 2023, 09:12 • Apply for the Digital SME Awards by October 29th! https://summit.digitalsme.eu/awards/

Den europeiska DIGITALA SMF-alliansen uppmanar små och medelstora företag att ansöka om DIGITAL-utmärkelser för små och medelstora företag, som kommer att erkänna lösningar och initiativ som har en positiv inverkan på tre huvudområden:

  • Kategorin digitala färdigheter: Den firar exceptionella projekt, berättelser och initiativ som främjar digitala färdigheter i Europa. Några av exemplen omfattar utbildning i digitala färdigheter, digital kompetens och mediekompetens samt kompetenshöjning och omskolning av arbetskraften.
  • Grön kategori: Den erkänner digitala små och medelstora företag som tillhandahåller digitala lösningar med en positiv klimatpåverkan och stöder den gröna och digitala omställningen. Exempel på framgångsrika lösningar är smarta energiförvaltningssystem, smarta mobilitetslösningar och lösningar för precisionsjordbruk.
  • Kategorin ”digitalt samhälle”: Den lyfter fram den digitala ekonomins styrka när det gäller att främja socialt välbefinnande och social delaktighet, med erkännande av små och medelstora företag som har haft en positiv samhällspåverkan genom sina digitala lösningar. Exempel på sådana effekter är främjande av jämställdhet inom arbetskraften, etisk datapraxis, lokal och/eller regional utveckling samt samhällsengagemang.

Sista ansökningsdag är den 29 oktober 2023!

Alla inlämnade digitala lösningar kommer att ingå i den exklusiva digitala katalogen. En jury kommer att välja ut de mest verkningsfulla bidragen, som kommer att få möjlighet att delta i DIGITAL-toppmötet för små och medelstora företag den 13 november 2023 i Bryssel och delta i prisutdelningen. Kostnader för resor och uppehälle kommer att erbjudas av DIGITAL SMF. De företag som tilldelas kontrakt kommer att få ett års medlemskap i det europeiska klubben för digitala innovatörer, vilket ger tillgång till exklusiv finansiering och möjligheter till nätverkande.

Mer information om DIGITALA SMF-utmärkelser och hur du lämnar in nomineringar finns på den här länken.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ