AI Sweden lanserar program för start-ups

15 April 2024, 12:31 Startup program

AI Sweden har lanserat ett startupprogram som syftar till att påskynda användningen av AI-teknologi bland nystartade företag i Sverige. Programmet, som leds av AI Sweden – nationellt centrum för tillämpad AI – erbjuder utbildning, testmiljöer och möjligheter till samarbetsprojekt.

Programmet stödjer startups genom utbildning, testmiljöer och möjlighet till deltagande i målinriktade projekt. Med ett nätverk bestående av över 100 partners inklusive företag, offentlig sektor, akademi, myndigheter, forskningsinstitut och konsulter, erbjuder AI Sweden också en levande gemenskap och goda nätverksmöjligheter för de deltagande startups.

Startupprogrammet är uppdelat i tre steg:

  • Lär: Här får tidiga startups som är i början av sin AI-resa, eller som funderar på att integrera AI i sin verksamhet, tillgång till onlinekurser, öppna evenemang, workshops och seminarier.
  • Koppla: Detta steg är för startups som är registrerade bolag och har AI som en kärnkomponent i sin verksamhet. De bör också ha AI-ingenjörer internt eller visa på ett betydande användande av AI. Här ingår tillgång till AI Sweden:s startupgemenskap, månatliga möten och nätverksträffar med AI Swedens partners och samarbetspartners.
  • Accelerera: För mer mogna AI-startups som är redo att skala upp sin verksamhet och som kan tillföra värde till andra partners inom AI Sweden. Deltagande i detta skede innebär fullt partnerskap med tillgång till Data Factory, testbäddar, juridiska och etiska resurser samt introduktioner till företag och investerare.

Ansökan till programmet är nu öppen, och startups som vill utveckla sin AI-kompetens och expandera sina verksamheter inbjuds att delta. AI Sweden ser fram emot att stödja fler företag på deras resa mot avancerad användning av artificiell intelligens och att tillsammans driva på Sveriges position som ledande nation inom AI-utveckling.

Ansök till programmet här. Sista dagen för anmälan är 2 maj.

Om AI Sweden

AI Sweden är Sveriges nationella centrum för tillämpad artificiell intelligens och samlar över 120 partners från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Centret finansieras av den svenska regeringen samt dess offentliga och privata partners. Genom samarbete investerar de i att skapa verktyg och resurser för att påskynda användningen av AI till nytta för samhället, landets konkurrenskraft och alla som bor i Sverige.

För att uppnå dessa mål driver AI Sweden nationella projekt tillsammans med sina partners inom områden som informationsdriven hälsovård, decentraliserad AI, edge learning i rymden och språkmodeller för svenska. De bygger även upp talangprogram och tillhandahåller kurser och resurser för att driva organisatorisk förändring. Genom sin Data Factory erbjuder de partners möjlighet att tillgå och dela data samt utnyttja beräkningskraft och lagringskapacitet för sina AI-projekt.

Bildrättigheter: Pexels ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ Nationellt initiativ