AI-rådet tar fram rekommendationer för att påskynda AI-utvecklingen i svenska kommuner

Representanter från 12 av landets kommuner har samlat sig för att presentera en rad rekommendationer för initiativ inriktade på att förbättra svenska kommuners förmåga att använda artificiell intelligens.

AI-rådet “AI-rådet är en viktig satsning för Sveriges kommuner. Vårt hopp är att vi kan etablera en gemensam riktning för det strategiska arbetet med AI inom lokal förvaltning och skapa möjligheter för alla kommuner, stora som små, att fullt ut dra nytta av artificiell intelligens,” säger Katarina Lagerqvist, digitaliseringschef i Kristinehamns kommun och en av rådets representanter.

En rapport från DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, från 2019 uppskattade att AI kunde skapa ett värde på 140 miljarder SEK årligen inom offentlig sektor. En betydande del av detta värde finns i Sveriges kommuner. Användningen av artificiell intelligens i kommunal förvaltning varierar dock stort.

Vinnova har därför finansierat projektet “Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle”. “Vi ser ett stort behov av att fler kommuner engagerar sig seriöst i AI och gör det på ett sätt som skapar förutsättningar för inlärning från varandra,” säger Fredrik Weisner, områdeschef för digital transformation vid Vinnova.

Inom ramen för projektet har ett AI-råd inrättats med representanter från tolv kommuner, och rådets arbete leds i samarbete mellan AI Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting (SKR). Medlemmarna i rådet har valts för att representera ett brett urval av Sveriges kommuner.

“Med AI-rådet är en viktig pusselbit på plats,” säger Ola Odebäck, ekonomi- och styrchef vid SKR.

Rådets arbete kommer främst att fokusera på tvärgående strategiska frågor relaterade till artificiell intelligens. Målen är två:

  1. Identifiera och prioritera tillämpningsområden, behov och strategiskt relevanta frågor för ökat värdeskapande med AI i svenska kommuner.
  2. Utveckla rekommendationer för konkreta initiativ som främjar snabbare antagande av AI inom kommunsektorn.

“AI-rådet är ett betydande bidrag till utvecklingen av den svenska välfärdssektorn,” säger Jonatan Permert från AI Sverige.

Bakgrund till Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle: Inom projektet Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle stödjer AI Sverige kommuner och civilsamhällesorganisationer på olika sätt. Deltagare i projektet får utbildning, workshops och tillgång till AI Sveriges nätverk. Projektet leds av AI Sverige, i samarbete med Vinnova. Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för digital förvaltning, och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är också involverade.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Medelsvår, Grundläggande, Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ