AI och klimatanpassning: Hur teknik kan skydda Sveriges broar från extremväder

04 September 2023, 14:10 Så kan broar skyddas mot extremväder

Det allt mer oförutsägbara klimatet har gjort samhällets infrastruktur mer sårbar än någonsin. Regnstormar och andra extremväderförhållanden har haft förödande effekter på Sveriges broar och vägar. Men nu kan artificiell intelligens (AI) bli en nyckel till att öka motståndskraften i dessa viktiga strukturer, enligt forskare vid KTH.

“Den manuella och visuella inspektionen av broar som genomförs idag är både tidskrävande och kan missa kritiska defekter. Det är här AI och modern teknik kommer in som en game changer,” säger John Leander, en forskare vid KTH som arbetar med AI-baserad bildanalys för infrastrukturell säkerhetsbedömning.

Leander och hans team arbetar på att göra inspektioner mer effektiva och noggranna genom att använda drönare och maskininlärning. Genom att analysera de bilder som drönarna samlar in kan AI-algoritmer identifiera skador och slitage som skulle kunna förbises i en manuell kontroll.

“Denna teknik har den extra fördelen av att den kan utföras snabbt, vilket är särskilt viktigt i en krissituation som efter en stor storm eller översvämning,” tillägger Leander.

Förutom drönare, så används även sensorer monterade direkt på broarna för att samla in realtidsdata. “Det här är data som kontinuerligt kan analyseras för att ge en ögonblicksbild av broens status och det gör att vi kan agera proaktivt istället för reaktivt,” förklarar han.

Enligt Leander skulle dessa teknologiska framsteg kunna spara både tid och pengar. “För närvarande fattas många beslut om att riva och bygga nya broar baserat på teoretiska livslängdsberäkningar som ofta visar sig vara inkorrekta. Med realtidsdata skulle dessa beslut vara mer grundade,” säger han.

Men för att dessa metoder ska bli standard krävs det ytterligare forskning och testning. “Vi har fortfarande en del kvar att göra. Vi behöver samla in mer data från olika typer av broar och i olika klimatförhållanden för att säkerställa att vår teknik är pålitlig,” konstaterar Leander.

Samtidigt ser han en ljus framtid för AI i detta sammanhang, inte bara för att hantera de akuta konsekvenserna av extremväder, utan även för att anpassa Sveriges infrastruktur till det föränderliga klimatet.

“AI har potential att inte bara lösa de akuta problemen vi står inför idag, utan även de långsiktiga utmaningarna. Det är ett kraftfullt verktyg för att göra vår infrastruktur mer hållbar och motståndskraftig,” avslutar han.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ