AI hittar efterfrågade digitala spetskompetenser

28 September 2022, 09:07 Digital Skills

Våren 2022 lanserades digitalskills.se, ett verktyg som genom datadriven textanalys analyserar vilka digitala kompetenser som efterfrågas i jobbannonser.

Brist på digital spetskompetens på arbetsmarknaden

Sverige har en brist på digital spetskompetens. Behovet förväntas dessutom öka. Därför fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett verktyg som kan identifiera vilka trender som är rådande på arbetsmarknaden. Verktyget samlar in data och visualiserar även hur behoven av digital spetskompetens ser ut.

Verktyget kan exempelvis användas för att utbildningsaktörer ska kunna skräddarsy sitt kursutbud så att det ligger i linje med vad arbetsmarknaden efterfrågar. Verktyget finns tillgängligt på digitalskills.se.

Stora möjligheter

– Vi ser en bred potentiell nytta för detta verktyg. I bland annat USA och Danmark används denna typ av underlag av högskolor för att skapa kurser så att studenterna blir mer anställningsbara efter en lång teoretisk utbildning. Informationen från verktyget ger också en snabb och hyfsat heltäckande bild av en branschs kompetensbehov och kan ge underlag för analyser eller diskussioner om olika insatser och program. Det finns inget liknande gränssnitt i dagsläget i Sverige så det vi utvecklar är något unikt och nytt, säger Josef Lannemyr, Tillväxtverkets projektledare för regeringsuppdraget till digitalspetskompetens.se.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Typ av initiativ Nationellt initiativ