Affärsuppdrag från Uzbekistan

14 Augusti 2023, 09:02

Slovakiens byrå för investerings- och handelsutveckling (SARIO) kommer, i samarbete med ekonomiministeriet ochUzbekistans ministerium för investeringar, industri och handel, att gemensamt organisera antagandet av den uzbekistanska näringslivsdelegationen, som kommer att åtfölja Uzbekistans statssekreterare för investeringar, industri och handel, Oybek Khamraev.

Den 8 augusti 2023 hölls näringslivsforumet i Bratislava, öppnat av Peter ŠVEC, statssekreterare vid ekonomiministeriet.

Näringslivsforumet fokuserade särskilt på följande sektorer:

  • elektroteknisk industri.
  • verkstadsindustrin,
  • textil- och silkesindustrin;
  • metallurgi,
  • jordbruk.

Mário Lelovski, ordförande för den digitala koalitionen, träffade Makhliyo Muksin, utbildningsdirektör vid IT-parken Uzbekistan, vid detta affärsforum. Tillsammans tog de hänsyn till möjligheterna till samarbete. Sedan 2019 har it-parken hjälpt till att skapa nätverk mellan it-organisationer och utbildnings- och forskningssektorn. Genom sin verksamhet hjälper de begåvade människor på it-området att omvandla sina idéer till ett framgångsrikt företagande.

INFORMATION
Geografiskt område Slovakien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ