91 % i Grekland använder internet enligt undersökning

15 Januari 2023, 09:15

En undersökning om internetanvändningen i Grekland genomfördes av det nationella centrumet för social forskning i november-december 2022. Undersökningen fokuserade på frågor om användning av internet, kompetensnivå, den digitala klyftan, värde av information och underhållning på internet, samt användarnas förtroende. Datainsamlingen genomfördes genom telefonintervjuer och online-undersökningar med hjälp av ett strukturerat frågeformulär.

Undersökningen, kallad “Internet i Grekland”, genomfördes som en del av projektet World Internet Project Greece (WIP-GR), med stöd från det särskilda sekretariatet för långsiktig planering och den grekiska regeringens ordförandeskap. Utöver internetanvändningen undersöktes också sociala medier och algoritmer för artificiell intelligens med fokus på integritet och framtida arbetsmiljö. Undersökningen undersökte också områden som tillförlitlighet, yttrandefrihet, politisk kompetens, utsatthet och kränkning av privatlivet.

Resultaten visade att internetanvändningen i Grekland ökar stadigt, med 91 % av befolkningen som användare. Detta är en ökning med 20 % jämfört med den senaste mätningen 2019 då 71 % använde internet. För de 9 % av de svarande som inte använde internet angav de främsta orsakerna till att de inte gjorde det som bristande intresse och nytta av internet (63 %) samt brist på kunskap och teknisk kompetens eller rädsla (27 %).

Det var också tydligt att digitala färdigheter har accelererat bland respondenterna på grund av den bredare digitaliseringen av arbetsprocesser som orsakats av den senaste hälsokrisen.

En annan observation var den ökade användningen av internet för transaktioner, som betalning av räkningar och användning av banktjänster. Nästan 75 % av respondenterna uppgav att de gör dessa aktiviteter minst en gång i månaden, en ökning från 51 % år 2019. Endast 8,9 % av de svarande uppgav att de aldrig har använt internet för dessa ändamål, jämfört med 37,3 % år 2019. Dessutom rapporterade 86 % att de kan öppna filer och 87 % att de använder sökord i sökmotorer.

Internet används också i stor utsträckning för underhållning i Grekland. Daglig tittande på videor rapporterades av 64 % av respondenterna, medan 56 % laddade ner eller lyssnade på musik och poddradio och 44 % spelade onlinespel.

En annan intressant observation var att internet användes mest för nyheter. 90 % av respondenterna angav att de informerade sig “dagligen” eller “flera gånger om dagen” via internet, vilket är en ökning med 3 % jämfört med 2019. När det gäller tillförlitligheten hos nätnyheter minskade andelen som var osäkra till 1 % jämfört med 3,6 % år 2019. Dessutom trodde ingen att alla nyheter på nätet var otillförlitliga, medan 77 % ansåg sig ha förmågan att skilja på falska och verkliga nyheter och 15 % inte trodde att de hade den förmågan.

Utifrån resultaten dras slutsatsen att det behövs fler initiativ, både offentliga och privata, för att stärka digitala färdigheter och bygga upp digitalt humankapital, särskilt kombinerat med läs- och skrivkunnighet. Betydelsen av digitalt socialt kapital betonas också för att minska den digitala klyftan, skapa förtroende och främja digital delaktighet.

Denna undersökning genomfördes med 1 200 intervjuer som en del av World Internet Project Greece (WIP-GR), som ingår i World Internet Project Partnership (WIP), ett internationellt partnerskap mellan universitet och forskningscentrum från över 30 länder över hela världen.

* Det nationella centrumet för social forskning är medlem i den nationella alliansen för digital kompetens och sysselsättning.

Information hämtad från webbplatsen för det nationella centrumet för social forskning

INFORMATION
Geografiskt område Grekland
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ