2022 års pris för bästa praxis på utbildningsområdet

IT Europe har tillkännagett sitt pris för bästa praxis inom utbildning 2022, som är inriktat på initiativ för att utbilda arbetskraften i den digitala omvandlingen. Priset kommer att belöna framstående utbildningsinitiativ från hela Europa som förbättrar kvaliteten på IT-undervisningen och vetenskapens attraktionskraft och som kan användas och utvidgas utöver deras ursprungliga organisationer

Priset kommer att belöna en framgångsrik pedagogisk insats i Europa som
• har gjort en mätbar skillnad inom IT-utbildningen.
• Är allmänt tillämpligt och användbart för lärarkåren.
• Har gjort en mätbar effekt i sina ursprungliga institutioner och därefter.

Priset sponsras av Microsoft och delas ut med ett pris på 5,000 EUR

Mer information hittar du i Informationstekniken Europa!
 

© Informatik Europa

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Blockkedja, Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert