20 år med Safer Internet Day: att göra internet bättre och säkrare för barn

I dag, den 7 februari 2023, firar EU-kommissionen den 20:e upplagan av Safer Internet Day, ett flaggskeppsinitiativ som skapats för att ge barn och ungdomar i hela världen möjlighet att använda digital teknik på ett säkert och mer ansvarsfullt sätt.

För denna årsdag för ett säkrare internet finns nu en barnvänlig version av strategin för ett bättre internet för barn – översatt till alla officiella EU-språk och på ukrainska. Den har också offentliggjort en barnvänlig version av förklaringen om digitala principer tillsammans med ett onlinespel om digitala principer, så att barn och tonåringar kan lära sig om sina rättigheter i den digitala världen.

Under det senaste året har EU infört ett antal verktyg som omfattar åtgärder för att skydda och stärka unga människor på nätet. Det handlar bland annat om den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer, som har särskilda åtaganden när det gäller barn på nätet. Det undertecknades av ordförandena för kommissionen, Europaparlamentet och rådet i december 2022. Dessutom införs genom rättsakten om digitala tjänster, som trädde i kraft i november 2022, strikta regler för att skydda minderårigas integritet, säkerhet och trygghet, och den europeiska strategin för ett bättre internet för barn (BIK +) kommer att förbättra åldersanpassade digitala tjänster och bidra till att säkerställa att alla barn skyddas, ges egenmakt och respekteras online.

Dubravka Šuica, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, säger:

”I allt vårt arbete strävar vi efter att se till att barns rättigheter gäller online, eftersom de gäller offline. Vi förenar krafter och idéer för ett bättre och säkrare internet med lika möjligheter och spännande upptäckter för alla barn. Vi hjälper till att bygga upp digitala färdigheter och mediekompetens hos barn och ungdomar tillsammans med dem för att säkerställa att de till fullo och i lika hög grad inkluderas i den digitala omställningen, i EU och globalt. ”

Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden sade så här:

”Efter 20 års upplaga av Safer Internet Day har EU mycket att vara stolt över. Den har byggt upp en verktygslåda för att stärka och skydda barn och ungdomar i hela EU och se till att nästa generation har digital kompetens och förtroende. Vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans för ett bättre internet, bland annat med uppförandekoden om åldersanpassad utformning som vi snart kommer att starta. ”

Håll ett öga på den officiella webbplatsen Safer Internet Day Twitter och Facebook och följ aktiviteterna på sociala medier med hashtaggen #SaferInternetDay och #SID2023.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ