Digital Skills and Jobs Coalition (DSJC) är ett EU-initiativ som samlar medlemsstater, företag, arbetsmarknadens parter, ideella organisationer och utbildningsleverantörer, som arbetar för att ta itu med bristen på digital kompetens i Europa.

Fyra fokusområden:

  • Digital kompetens inom utbildningskedjan (Digital skills in education)
  • Digital medarbetarkompetens (Digital skills for labour force)
  • Digital spetskompetens (Digital skills for ICT professionals)
  • Digital medborgarkompetens (Digital skills for all citizens)

Den svenska koalitionen bildades våren 2019.

Tech Sverige är projektägare med roterande projektledarskap.