RISE lanserar Cybersäkerhetscentrum

Med en ökad digitalisering i både samhälle och näringsliv, växer också riskerna för säkerhetsintrång genom cyberattacker. Som ett svar på detta har RISE inrättat ett Centrum för cybersäkerhet.

“Det är viktigt att förstärka skyddet av svenskt näringsliv och samhälle,” säger Pia Sandvik, VD på RISE.

Centrum för cybersäkerhet från RISE är ett initiativ för att förbättra och utveckla den applicerade forskningen och expertisen inom cybersäkerhet i Sverige. Den globala ökningen av cyberattacker riktade mot olika sektorer, inklusive kritiska infrastrukturer, industri, myndigheter, och enskilda individer har varit märkbar under de senaste åren. Trots att den svenska industrin och offentliga sektorn har gjort avsevärda framsteg i att hantera säkerhetsfrågor, finns det fortfarande ett behov av kontinuerlig utveckling.

“På både industri- och offentliga sektorn behöver vi en neutral part som kan erbjuda stöd inom forskning, innovation, nätverksbyggande och marknadsutveckling, med en europeisk och global inriktning,” tillägger Pia Sandvik, VD på RISE.

RISE står i en särskild position för att kunna driva på utvecklingen inom cybersäkerhet. Organisationen driver bland annat en innovationsnod för cybersäkerhet, där ett omfattande nätverk av svenska företag och organisationer deltar. RISE har också nyligen inrättat “Cyber range”, en testmiljö där cyberattacker i stor skala kan simuleras.

“Med resurser som Centrum för cybersäkerhet, Centrum för AI och vår testmiljö i Luleå, där realtids-experiment kan utföras i ett autentiskt 5G-nätverk, har vi möjligheter att avsevärt stärka Sveriges position inom sektorn,” säger Charlotte Karlsson, divisionschef för Digitala system på RISE.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Medelsvår
Typ av initiativ Nationellt initiativ